vrijdag, april 23 EN | BR

‘Zijn verschijning zal op de juiste tijd komen door de goede en enige Heerser, de Koning der koningen en de Heer der heren.’ – 1 Timotheüs 6:15

De Bijbel leert ons dat God in de hemel, de levende God van Abraham, Isaak en Jakob, Zijn enige Zoon, Jezus Christus, Heerser heeft gemaakt over alle dingen. Filippenzen 2:8-11 zegt: ‘Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen: Jezus Christus is de Here!’

Jezus Christus is Heer en Koning over alle dingen. Dit is de belijdenis van ons geloof.

Ik lees in Kolossenzen 1:16-18: ‘In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dankzij Hem. Hij is het hoofd van de Gemeente, zijn lichaam.’ Ik heb mijn bestaan in Hem. Ik leef door Jezus Christus. Ik geloof ook dat onze planeet en het hele heelal door God geschapen is. Alles is geschapen door en heeft het bestaan in Hem. God, de Almachtige, heeft de Here Jezus aangewezen om Koning en Heer te zijn. Het is Gods wil dat Jezus op de troon van uw hart zit. Jezus is de Baas, Hij is Koning over uw huwelijk, over uw gezin. Hij is de Koning over Nederland, ja, over de hele wereld. Maar over de hele wereld onttroont men Hem. Wat een pijn moet God hebben en hoeveel verdriet heeft Hij als mensen die zich christenen noemen, Jezus Christus onttronen.

De Kerk heeft op veel plaatsen de waarheid van de Bijbel verdraaid. Velen zijn het spoor bijster; ze wandelen in het duister. Is Jezus vandaag Heer in uw huis? Zit Hij op de troon van uw hart? Gehoorzaamt u God en Zijn Woord?

Delen.

Comments are closed.

X