zondag, januari 17 EN | BR

De cipier schrok wakker. Toen hij alle deuren van de gevangenis zag openstaan, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Niet doen! schreeuwde Paulus. Doe uzelf geen kwaad! Wij zijn allemaal nog hier! – Handelingen 16:27-28

In bovenstaande tekst houdt Paulus iemand tegen die zelfmoord wil plegen. Als er vroeger een gevangene ontsnapte, moest de bewaker volgens de wet daarvoor boeten en dezelfde straf ondergaan als de ontsnapte gevangene. De cipier dacht dat alle gevangenen ontsnapt waren. Paulus zei hem echter dat ze allemaal nog hier waren.

Vroeger, toen het christendom die dwaling nog niet had weggenomen, dacht men dat het heel moedig was om zelfmoord te plegen. Mensen plegen zelfmoord door verlies van geld of vanwege een onbeantwoorde liefde. Anderen uit woede, moedeloosheid, achteruitgang in gezondheid enz.

Euthanasie

Er zijn vandaag nog steeds discussies gaande over de kwestie of het nu goed of verkeerd is om iemand te helpen uit het leven te stappen wanneer het leven voor hem of haar ondraaglijk wordt. Men heeft daar mooie namen voor, zoals euthanasie en suïcide. Het klinkt mooi, maar het is zelfmoord.

Velen, ook mensen met hoge posities, praten het goed. En op die manier brengt men de mensen ertoe om een eind aan hun leven te maken. Paulus probeerde de zelfmoordenaar tegen te houden, want hij zei: ‘Doe uzelf geen kwaad!’ Zelfmoord is jezelf kwaad aandoen.

God zegt in Zijn Woord: ‘U mag niemand doden.’ God vertrouwde u het leven toe. Hij heeft u en mij gemaakt. Hij kende u al toen u in de buik van uw moeder was.

Van nature heeft de mens een ingebouwde liefde voor het leven; hij wil leven. Dat zit in de mens. God stelde u en mij aan om over dat leven te waken, het te bewaren en te beschermen. Het is dus hoogverraad als men zichzelf vermoordt of laat vermoorden. Men vermoordt dat unieke pand dat God ons heeft toevertrouwd.

Delen.

Comments are closed.

X