donderdag, mei 13 EN | BR

Wie op Mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als Ik. Zelfs nog grotere. – Johannes 14:12

Sommige mensen leven te veel in het verleden. Ze kennen de wonderen die God deed voor en door Mozes, Jozua, Daniël, Gideon en vele anderen. Die wonderen waren geweldig. Daar zal ik ook over blijven spreken om ons op te bouwen in ons geloof en om onze generatie te herinneren aan de grote dingen die God heeft gedaan. Maar luister: God is een God die ook vandaag in ons leven nieuwe wonderen wil doen. Ik kan voor de zee gaan staan en God vragen of Hij de zee wil opensplijten zoals Hij bij Mozes deed. Dat is echter het wonder dat God voor Mozes deed, dat op dat moment nodig was.

Nieuwe wonderen

Maar nu wil God nieuwe wonderen doen in ons leven, in Zijn Gemeente over de hele wereld.

We kunnen ook niet blijven leven vanuit één geweldige ervaring met God uit het verleden. Ons geloof is weggeëbd voor hetgeen God vandaag voor ons wil doen. Wij hebben echter het verlangen nodig om een dubbel deel van God te ontvangen. Vraag de Here of Hij vandáág wonderen wil doen in uw leven, in uw gezin, in uw huwelijk, in uw zaken. U leeft vandáág. Wij leven niet in de tijd van Mozes en Jozua, wij zijn mensen van vandaag. God heeft toen de wonderen gedaan die zij nodig hadden. Wij hebben vandaag ónze wonderen nodig.

Als Jezus zegt: ’Grotere dingen zult u doen’, dan betekent dat wel dat wij meer van Gods Heilige Geest in ons leven nodig hebben. Je kunt het niet van je broeders of je zusters, je man of je vrouw, of zelfs je voorganger verwachten. Je moet het van God verwachten. Je moet zélf gaan naar de Bron, uit wie het levend water stroomt. Je kunt niet alleen op zondag naar de kerk gaan en voor de rest je eigen leven leiden. Je moet élke dag drinken van dat water en God werkelijk zoeken. God staat klaar om nieuwe wonderen te doen: wonderen van bekering, verlossing, genezing, bevrijding en uitkomst.

Delen.

Comments are closed.

X