zondag, juli 21 EN | BR

‘Span je in voor de goede wedloop van het geloof.’ – 1 Timotheüs 6:12

Toen de profeet Hosea het volk wilde waarschuwen vanwege hun geestelijke lafheid en hun vertelde dat ze zwak en passief waren – waardoor de vijand hen telkens versloeg – herinnerde Hosea het volk aan hun aartsvader Jakob. Hoe hij streed en overwon. In Hosea 12:4-5 staat: ‘Bij zijn geboorte vocht hij (Jakob) met zijn broer (Esau) en als volwassen man streed hij tegen God … en won.’ In Genesis 25 lezen wij dat Rebekka een tweeling baarde. De sterke, behaarde Esau kwam eerst. Daarna kwam de tengere Jakob, die met zijn handje de hiel van Esau vasthield. Toen Hosea dit zo veel jaren later aanhaalde, wilde hij duidelijk maken dat Jakob als baby al vechtlust toonde en hongerig was naar de zegen van God. Hij zat achter het eerstgeboorterecht en de daarbij horende zegen aan. Hij verlangde niet naar rijkdom of andere aardse eigendommen. Zulke mensen zoekt God vandaag ook. Esau had datgene wat God haat in de mens: zelfbehagen. God had Jakob lief en hij werd erg gezegend! Toen Jakob op Gods bevel terugkeerde naar zijn familie, moest hij de confrontatie aangaan met zijn broer. Jaren eerder was hij voor hem op de vlucht gegaan, nadat hij Esau had bedrogen. Jakob stortte zijn hart uit bij God (zie Genesis 32). Toen Jakob midden in zijn crisis zat, zou je denken dat God kwam om hem te troosten. Integendeel! God kwam om met hem te vechten. Jakob vocht daar tegen een engel die zei: ‘Laat Mij los’, maar Jakob zei: ‘Ik laat U niet los, voordat U mij hebt gezegend.’ Toen zei de engel: ‘U hebt met God en de mensen gestreden en overwonnen’ (Genesis 32:26-28).

Ja, lieve lezer, we hebben strijders nodig in het Koninkrijk van God. Gelovigen die door de stormen van het leven zijn getraind en getest en hebben standgehouden. Als u de zegen van God wilt ontvangen, net zoals Jakob, dan kunt u niet in een schommelstoel gaan zitten. Er is een wedloop te lopen en dat is de wedloop van het geloof!

Delen.

Comments are closed.

X