vrijdag, april 23 EN | BR

‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen.’ Handelingen 1:8

Veel mensen weten niet meer wat de echte betekenis is van het kerstfeest en het paasfeest, laat staan van het pinksterfeest.

Zonder Pinksteren zal er echter geen gezalfde zang, muziek of prediking kunnen zijn. Zonder Pinksteren is er geen krachtig gebed voor de zieken om genezing te ontvangen. Zonder Pinksteren is er geen autoriteit om gebonden mensen te bevrijden van de macht van de boze. Zonder Pinksteren kun je niet eens goed getuigen over de liefde van Jezus. Pinksteren heeft alles te maken met de kracht van de Heilige Geest die 50 dagen na het eerste paasfeest werd uitgestort.

Natuurlijk was de Heilige Geest al aan het werk op aarde. Maar op die grote pinksterdag brak er een nieuw tijdperk aan. De Heilige Geest werd op 120 gelovigen uitgestort en ze werden op zo’n manier vervuld met Gods kracht, dat de mensen dachten dat ze dronken waren. Die kracht had men nodig, want ze stonden voor een grote taak om de wereld bekend te maken met het evangelie.

Vóór Pinksteren zaten de discipelen van Jezus achter gesloten deuren en waren bang om te getuigen. Maar op de vijftigste (dit is wat het woord Pinksteren betekent) dag na Pasen stonden diezelfde discipelen openlijk op de straten en pleinen te prediken en te getuigen onder de zalving van de Heilige Geest en waren voor niemand bang. Dat is wat de Heilige Geest doet. Wel 3000 mensen kwamen die pinksterdag tot bekering na Petrus’ prediking en lieten zich dopen door onderdompeling. Het is hoog tijd dat de Kerk van Jezus Christus weer vervuld wordt met Gods Geest. We kunnen allemaal, ook vandaag nog, vervuld worden met de Heilige Geest. Alleen als daar volledige overgave is, kan God ons vullen. Bent u al vol van de Geest? U zult vragen: hoe word ik vervuld? Het antwoord geeft Jezus ons: vraag de Vader erom.

Delen.

Comments are closed.

X