vrijdag, oktober 2 EN | BR

Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u en mijn gedachten zijn niet uw gedachten! – Jesaja 55:8

Er gebeuren zo veel onbegrijpelijke dingen in het leven van kinderen van God dat we daar veel boeken mee zouden kunnen vullen. Al die gebeurtenissen roepen veel vragen op die we graag door God beantwoord willen zien. Toch blijft God vaak stil. En dit is wat ons mensen zo teleurstelt en in verwarring brengt. Uiteindelijk raken velen gefrustreerd en zien dat als een reden om de kerk te verlaten. Ze vergeten echter dat er zonder God geen hoop is. Toch is er een manier om door de grootste crisis heen te komen.

Waarom ik?

Als ook uw vraag is: ‘Here, waarom ik, waarom moet dit mij overkomen? Ik heb tot U geroepen en U geeft mij geen uitleg. Laat mij toch weten wat Uw doel hiermee is.’ Dan geeft bovenstaande tekst u het antwoord. God hoeft u geen antwoord te geven. Als God ervoor kiest om stil te blijven, dan zult u het daarmee moeten doen. Gods gedachten zijn nu eenmaal niet als onze gedachten en Zijn plannen zijn niet als onze plannen. Als we ons daarbij kunnen neerleggen, dan komt er een vrede in ons hart die ons menselijk besef te boven gaat.

Paulus zegt in 1 Korinthiërs 13:12: ’Nu hebben wij nog geen heldere kijk op Christus, maar later zullen wij oog in oog met Hem staan. Ik ken Hem nu nog niet volkomen, maar dan zal ik Hem volledig kennen, zoals Hij mij door en door kent.’ Met andere woorden: er komt een tijd, wanneer wij bij God zijn, dat we volkomen gaan begrijpen waarom al die dingen moesten gebeuren.

Accepteer dat God u nu nog geen uitleg geeft. Dit is het moment dat dat ene element naar boven moet komen, en dat is GELOOF! Geloof rechtvaardigt God altijd, in welke omstandigheden dan ook. Zulke mensen overwinnen altijd. Ze houden zich vast aan God en weten dat Hij een barmhartig en genadig God is die ook in ons leven alles laat meewerken voor ons bestwil (zie Romeinen 8:28).

Delen.

Comments are closed.

X