vrijdag, april 23 EN | BR

‘Wij vertellen over Christus, die voor ons aan het kruis gestorven is!’ 1 Korinthiërs 1:23

Door alle eeuwen heen is het kruis het symbool voor de christenen geweest. De dood van de Here Jezus Christus aan het kruis op Golgotha neemt voor miljoenen christenen zo’n belangrijke plaats in, omdat Jezus voor ons aan dat kruis is gestorven, in onze plaats. Veel mensen begrijpen niet wat daarmee wordt bedoeld. Waarom zouden u en ik aan dat kruis moeten?

In de Bijbel, in het boek Genesis, staat het verhaal over het eerste mensenpaar dat ongehoorzaam werd tegenover God en in zonde viel. Dat is de reden waarom de relatie tussen God en de mens werd verbroken en er scheiding kwam. Zonde heeft zeer ernstige gevolgen voor de mens. Men komt hierdoor in geestelijke gevangenschap. En zonder Gods hulp komen wij hiervan nooit vrij. Ik ben zo blij dat we mogen geloven dat Jezus Christus is gekomen om de straf voor ons op Zich te nemen. En Hij heeft ook onze ziekten, pijn en verdriet gedragen.

Wij geloven dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven. Wij geloven dat Jezus in het graf werd begraven. Wij geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. Wij geloven dat Jezus naar de Vader in de hemel is gegaan, en wij geloven dat Hij zal terugkomen om ons op te halen.

Door onze zonden verdienden wij de doodstraf. Het maakt niet uit welke zonden de mens heeft gedaan. God zegt dat alle mensen hebben gezondigd en daardoor Gods nabijheid missen. Als je niet gelooft dat Jezus voor je aan het kruis is gestorven en je Zijn vergeving van zonden niet wilt aannemen, ga je naar dezelfde plaats waar alle zondaars terechtkomen, namelijk de hel. Jezus nam echter uw plaats in en Hij stierf voor uw zonden aan het kruis. Hij was onschuldig, maar omdat God u zó liefheeft, gaf Hij Jezus, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig bij Hem mag zijn in heerlijkheid.

Open uw hart, vraag God om vergeving en Hij zal u aannemen als Zijn kind.

Delen.

Comments are closed.

X