zondag, mei 26 EN | BR

‘Voortdurend baden zij eensgezind met elkaar.’ – Handelingen 1:14

Wat absoluut niet ontbrak in de onderlinge bijeenkomsten van de eerste Kerk was gebed, voorbede en lofprijs. Feitelijk hoort dit in geen enkele samenkomst of kerkdienst te ontbreken! Gebedsleven is ware gemeenschap met God. Het gebed is de ademhaling van het geestelijk leven van de christen.

In feite is de Gemeente Gods geboren en ontstaan uit gebed. De discipelen en overige volgelingen van Jezus kwamen tien dagen samen om te bidden in de opperzaal. Op de tiende dag, terwijl zij aan het bidden waren, kwam de Heilige Geest en zo ontstond de eerste levende Kerk van Jezus Christus.

Wat moeten dat wonderlijke gebedsdiensten zijn geweest!
Zij gaven niet op, zij bleven bidden om de Heilige Geest. En plotseling, op die pinksterdag, gebeurde het: de Geest daalde neer en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest.

Als je verder leest in de Bijbel, dan lees je dat die eerste gemeente alleen maar rijker werd in haar gebedsleven (Handelingen 2:42): ‘Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als een grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Here en voor gebed.’ En in Handelingen 4:31 lezen wij: ‘Terwijl zij dit aan God vroegen, begon het gebouw waar ze bijeen waren te schudden. Zij werden allemaal vol van de Heilige Geest en verkondigden vrijmoedig de boodschap van God.’

Alleen door een Bijbels gebedsleven kan de Gemeente van Christus, maar ook u en ik, Bijbels functioneren. De overwinningen in het Koninkrijk van God kunnen alleen op de knieën behaald worden. ‘Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken’ (2 Korinthiërs 10:4). Wij moeten, als het mogelijk is, altijd naar de gebedsdiensten komen om te bidden.

Delen.

Comments are closed.

X