dinsdag, december 1 EN | BR

‘Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar ze nooit zullen vergaan of worden gestolen. Want waar u uw kostbaarheden bewaart, daar zal ook uw hart naar uitgaan.’ – Mattheüs 6:19-21

Als de hemel je plotseling roept, dan moet je bereid zijn om het sterfelijke in te ruilen voor het onsterfelijke. Als dat moment er is, moeten we bereid zijn om te gaan en alles achter ons te laten. Ik ben blij dat er in de hemel geen rouw is, geen tranen, geen dood, geen haat of jaloezie, maar blijdschap, vrede, rust en liefde. Het is een heerlijke plaats. Zo ver is het echter nog niet. We leven nog hier.
De Here Jezus zegt dat we geen kostbaarheden moeten verzamelen op aarde, maar in de hemel. Dan zegt de Here Jezus iets heel belangrijks: ‘Want waar u uw kostbaarheden bewaart, daar zal ook uw hart naar uitgaan.’ Wij verzamelen allemaal kostbaarheden. Kostbaarheden zijn dingen waaraan je gehecht bent, waar je grote waarde aan hecht. Kostbaarheden bescherm je, koester je.
Iedereen heeft een schatkamer en u en ik beslissen zelf wat we in die schatkamer zetten. Kostbaarheden bestaan uit heel veel verschillende dingen. Je kunt van je huis of je huisraad een schat maken, of van je auto, sieraden, kleding, en vooral van je geld. Voor sommigen hun computer of muziekinstrument. Niemand anders mag er aankomen.
Sport, studie, vakantie, baan – allemaal dingen waar mensen een kostbaarheid van maken. Wat we in balans moeten brengen, is dat de Here niet zegt dat we geen mooie dingen mogen hebben. Jezus zegt niet dat je er armoedig bij moet lopen. De Here Jezus wil juist dat u geniet van de fijne dingen die Hij u geeft. Jezus zegt echter: ‘Maak van die dingen geen schat, want al deze dingen zullen voorbijgaan.’ God wil dat wij kostbaarheden in de hemel verzamelen. Wat zijn dan die kostbaarheden?
God wil dat we iets zullen betekenen voor anderen. Want ‘toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij’ (Mattheüs 25:40).

Delen.

Comments are closed.

X