dinsdag, februari 25 EN | BR

De Here is de Geest, die leven geeft en waar Hij is, is vrijheid. – 2 Korinthiërs 3:17

Toen Jezus de gave van de Heilige Geest aan Zijn discipelen beloofde, noemde Hij Hem Trooster, Gids of Leraar. Een van de belangrijkste eigenschappen van de Geest is dat Hij nooit een rol van dictator speelt. Hij zal nooit een gelovige Zijn wil opleggen. Integendeel! De Heilige Geest brengt vrijheid en geen slavernij. De mate waarin de Heilige Geest ons kan leiden en beheersen, hangt af van de mate waarin wij ons vrijwillig aan Hem overgeven.

De Heilige Geest zal u nooit dwingen om bijvoorbeeld in tongen te spreken. Gods Geest geeft aan wat te spreken, maar de getuige zal zelf moeten spreken. In Handelingen 2:4 staat: ’Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf.’

Samenwerking

Velen denken dat als ze gedoopt zijn met de Geest, de Heilige Geest de leiding van hun leven overneemt en dat het verder vanzelf gaat. Dit is niet waar. In elk onderdeel van ons leven zullen we onszelf voortdurend aan Hem moeten overgeven. Het is dus een samenwerking.

Het is niet alleen Gods wil dat we vol zullen zijn van de Geest, maar dat we ook de wapenrusting van God zullen aandoen. U kunt de gave van de Heilige Geest niet los zien van de andere genadegaven. De doop met de Heilige Geest vervangt ook niet het gaan naar de samenkomsten, het gebed en het Bijbellezen. Er is een geweldige vrijheid als gemeenteleden vervuld zijn met de Heilige Geest en zich vrijwillig overgeven aan de heerschappij van de Geest.

Echte vrijheid betekent niet dat je alles maar mag doen. Dan krijgen we chaos en kom je weer in slavernij. Paulus zegt: ’Ik mag alles, zegt u. Maar niet alles is zinvol’ (1 Korinthiërs 6:12). Iedere geestelijke openbaring die van God komt, zal vrede en harmonie brengen. Dat is de ware vrijheid van de Heilige Geest.

Delen.

Comments are closed.

X