woensdag, maart 3 EN | BR

‘Als de mensen jullie haten, vergeet dan niet dat zij Mij al eerder hebben gehaat. De mensen zouden alleen van jullie houden als jullie bij de wereld hoorden. Maar nu dat niet zo is, haten zij jullie. Dat doen zij omdat Ik jullie van hen heb weggeroepen.’ – Johannes 15:18-19

Het leven van een christen is niet altijd rozengeur en maneschijn. Vaak gaan Gods kinderen door stormen en beproevingen heen. En als we dan bidden, dan lijkt het – het is niet zo – of de hemel van koper is. Door alle eeuwen heen heeft de wereld Gods Kerk gehaat. Het is nooit anders geweest en het zal ook nooit anders zijn. Dit kan ook over het volk van Israël gezegd worden. Israël is altijd omringd door vijanden die het op hen gemunt hebben. Dat stipje land op de landkaart wordt hen niet gegund.

Jezus zegt hier dat we geen moment de illusie moeten hebben dat de wereld ons zal liefhebben. Als je wandelt in het licht van God en niet met de wereld meedoet – niet meedoet met hun normen en waarden –, dan lig je eruit, dan word je buitengesloten. De wereld heeft altijd Gods Kerk opgejaagd, vervolgd en geprobeerd uit te roeien. Wat kan de Kerk doen? Wat kan de christen doen? Niets, gewoon doorgaan met onze reis naar de hemel, door vuur en vlam, door bergen en door dalen. Als we eenmaal aankomen in ons hemels huis, kunnen we uitrusten. Echte christenen doen niet mee met de zondige dingen van de wereld. Zij houden hun rug recht en houden zich aan Gods normen, waarden en wetten. De Heilige Geest zal ons daarbij helpen.

Waarom leven wij hier op aarde als vreemdelingen? Omdat wij hier niet wonen. De wereld is niet ons thuis. Wij zijn op doorreis. Wij leven in de wereld, maar zijn niet van de wereld. Wij horen bij onze Heer en Redder. We hebben hier eigenlijk niets te zoeken. Wij willen niet meedoen met de inburgeringscursus van de goddelozen. Wij zijn vreemdelingen. Wij denken anders, praten anders, handelen anders, besluiten anders enz. De boze zal u blijven aanvallen. Houd vol tot het einde en u zult de overwinnaarkroon ontvangen.

Delen.

Comments are closed.

X