vrijdag, april 23 EN | BR

‘Dan zal Ik u genezen van uw afgoderij en ontrouw. Ik zal u liefhebben, uit eigen vrije wil, want mijn toorn zal voorgoed bedaren.’ – Hosea 14:5

De enige manier waarop God ons mensen kan liefhebben is door ons vrijwillig lief te hebben. Hij kan engelen misschien liefhebben omdat ze goed zijn, maar om die reden kan God ons nooit liefhebben, omdat wij niet goed zijn. De enige manier dat God ons, gevallen schepselen in zonden en misdaden, lief kan hebben, zit in dat woordje vrijwilligheid.
Gods liefde stroomt naar alle mensen op aarde die het helemaal niet verdienen. Het woord vrijwillig wordt gebruikt als iets gegeven wordt zonder dat men iets terugverlangt. Vrijwillig staat lijnrecht tegenover onderhandelen. Vandaag zou je zeggen: een vrijwillige gift of donatie. Je geeft vrijwillig aan de armen, omdat ze eenvoudigweg niets terug kunnen geven. Je geeft vrijwillig als je geen compensatie vraagt voor hetgeen je geeft. De Here Jezus zegt ook: ‘Het is beter te geven dan te ontvangen.’ God toonde Zijn vrijwillige liefde aan ons door Zijn enige Zoon, Jezus Christus, aan de wereld te geven. Hij gaf uit liefde. God zegt: ‘Ik zal je liefhebben ondanks je zonden, tekortkomingen en fouten.’

Vaak geeft de mens alleen een cadeau aan diegene die hij of zij het waard vindt. De vrijwillige liefde van God wordt gegeven aan de mens die niets waard is, die het helemaal niet verdient. De liefde van God ligt in het feit dat Hij Zijn vijanden liefheeft. Toen wij nog vijanden van God waren vanwege onze zonden, had God ons al lief en gaf Zijn Zoon voor ons. Door deze vrijwillige liefde gaat de mens God zoeken. God heeft ons niet lief omdat we eerst Hem zochten. Gods liefde is zonder voorwaarden. Gods liefde voor u en mij was er al vóórdat de wereld bestond. Gods genade is een gift en God wil u die gift geven. Als u trots bent en zegt: ‘Nee hoor, ik heb Gods genade niet nodig’, dan kan Gods liefde u niet bereiken. Maar als u nederig bent en zegt: ‘Vergeef
mij, Heer, ik heb Uw vergeving nodig’, dan staat God met open armen klaar om u alle zonden te vergeven.

Delen.

Comments are closed.

X