woensdag, april 14 EN | BR

‘Terwijl de mensen zeggen: Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief.’ – 1 Thessalonicenzen 5:3-4

Er zijn vandaag grote spanningen in de wereld onder de volkeren. Diplomatieke oplossingen zijn in veel gevallen onmogelijk geworden. Uitspraken worden steeds heftiger, krachtiger en dreigender. Door al die angstige gebeurtenissen die wij vandaag meemaken – de aardbevingen, de orkanen, overstromingen, grote droogten, bosbranden, atoomdreigingen, oorlogen en hongersnoden – ontstaat er steeds meer vrees en angst. Al deze gebeurtenissen wijzen ons naar één ding en dat is dat Jezus spoedig terugkomt.

In Lucas 21:25-28 spreekt Jezus over tekenen van de zon, maan en sterren en op de aarde paniek onder de volken vanwege het gebulder van de zee en de branding. Maar dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en schitterende majesteit. Veel mensen weten niet dat al die angstige gebeurtenissen te maken hebben met de komst van Jezus Christus.

Op zekere dag zal er onder al die donkere wolken een heldere, witte wolk zijn waarop Jezus zal terugkomen om Zijn kinderen te halen. Het gaat gebeuren. Alles wat in de Bijbel staat, is uitgekomen of zal uitkomen. Plotseling zal Hij komen. Op een dag en uur dat je het niet verwacht. Het is daarom heel belangrijk dat u en ik altijd gereed zullen zijn. Bent u klaar om Hem te ontmoeten?

Delen.

Comments are closed.

X