zaterdag, oktober 31 EN | BR

‘Wanneer zij de tabernakel ingaan om de HERE onder ogen te komen of wanneer zij het altaar naderen om brandoffers voor de HERE te brengen. Zij moeten zich altijd wassen voordat zij dat doen, anders zullen zij sterven.’ – Exodus 30:20

Vrienden, bidden is een heilig werk dat heilig verricht moet worden. En als dat niet gebeurt, is God niet blij met ons gebed. Als mensen naar de bidstond komen en niet goed voorbereid zijn, dan is dat merkbaar. Aäron en zijn zonen mochten bij het altaar komen om hun taak als priester te vervullen. Zij brachten offers en bemiddelden tussen God en het volk.

Een goddelijke roeping

Zij hadden hun taak te danken aan een goddelijke roeping. Zij waren door God uitgekozen en geheiligd. God wilde dat ze zich voorbereidden, voordat ze bij het altaar kwamen. Ze moesten, voordat ze hun werk verrichtten in het heilige, zichzelf wassen van de besmettingen van deze wereld. Ze zouden zelfs sterven als ze niet eerst naar het wasvat waren geweest.

Priesters en priesteressen

Het priesterschap zoals het er toen was, is er niet meer, omdat God het priesterschap voor alle gelovigen heeft ingevoerd. 1 Petrus 2:9 zegt: ‘U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen.’ Dat wil zeggen dat we allemaal geroepen zijn om te dienen. Als wij op de gebedsdiensten komen, zijn we priesters en priesteressen die in het heiligdom dienen. Ook u bent een priester(es) door goddelijke roeping.

Wij kunnen niet dienen bij het altaar of in het heiligdom als we niet eerst bij het koperen wasvat zijn geweest. Efeziërs 5:26 zegt: ‘Christus zonderde zijn Gemeente voor Zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde.’ Met andere woorden: als er dingen niet goed zijn, moet je ze in orde maken voordat je gaat bidden. Zorg dat je voorbereid naar de gebedsdiensten komt.

Delen.

Comments are closed.

X