dinsdag, september 28 EN | BR

God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. – Romeinen 5:8

Alle mensen op deze wereld zijn besmet door een ziekte, een ziekte die zonde heet. Velen willen zich niet bekeren van die ziekte. Vaak getuigen we tegen anderen over Jezus en vertellen we hen dat ze gered kunnen worden, maar ze willen niet luisteren. Deze zondeziekte is gekomen door eigen schuld. De mens is bewust in opstand gekomen tegen God en het hele menselijke ras is ermee besmet. Wij mensen grijpen snel in als we lichamelijk ziek zijn, maar van deze ziekte willen velen niet genezen worden. De redding die Jezus aanbiedt om er vanaf te komen, weigeren ze. God wil u genezen van deze ziekte, maar als u ‘nee’ zegt, kán Hij u niet genezen. Men ziet niet dat de zonde een vernietigende invloed heeft en dat alleen Jezus Christus u van die ziekte kan genezen.

De oplossing van het ziekteprobleem

Romeinen 5:8 zegt dat Christus, toen wij nog schuldige zondaars waren, voor ons gestorven is. Toen wij nog niets met God te maken wilden hebben, is Jezus voor ons gestorven. Is dat niet geweldig? Terwijl wij bezig waren Gods wetten en geboden te overtreden, had God ons al zó lief dat Hij Zijn enige Zoon voor ons gaf. Nu kunnen we eeuwig leven ontvangen (zie Johannes 3:16).

Jezus kwam naar deze wereld en heeft deze ziekte die het hele menselijke ras heeft besmet, overwonnen aan het kruis van Golgotha. Nu mogen wij zeggen: ‘Met Jezus ben ik overwinnaar. Deze ziekte heeft geen macht meer over mij.’ God Zelf kwam naar deze aarde om ons de oplossing van dat ziekteprobleem te geven.

Als u nog niet een kind van God bent, sta er dan even bij stil dat er Iemand is geweest die Zijn leven voor u gaf, omdat Hij van u hield. Jezus heeft Zijn liefde aan u bewezen door voor u te sterven toen u nog een schuldige zondaar was.

Delen.

Comments are closed.

X