dinsdag, april 20 EN | BR

‘Benhadad stuurde de volgende boodschap: Uw zilver en goud zijn van mij, evenals uw vrouwen en uw beste kinderen! Goed, mijn heer, antwoordde koning Achab bang, alles wat ik heb, is van u.’ 1 Koningen 20:3-4

Koning Achab gaf Benhadad precies wat hij vroeg, namelijk een volkomen overgave: ‘Alles wat ik heb, is van u.‘ Zo zou eigenlijk elke christen, elk kind van God, naar de Vader in de hemel moeten gaan om zichzelf volkomen over te geven met deze zelfde woorden: ‘Here, alles wat ik heb, is van U.’ Wij geloven dat de Here Jezus ons voor honderd procent heeft gekocht en betaald met Zijn bloed, en dat we Zijn eigendom zijn. Maar als de Here ons iets vraagt, dan krabbelen we vaak terug. ‘Ja Heer, ik wil helemaal van U zijn, maar U moet niet aan m’n portemonnee (of iets dergelijks) komen.’ Dan zijn er plotseling dingen die niet van God zijn. Ik vraag me af hoeveel christenen vandaag echt kunnen en willen zeggen, niet alleen met de lippen, maar met een oprecht hart: ‘Ik ben helemaal van U. Alles wat ik heb, is van U.’ Als u dit wel kunt en doet, dan zal de zegen van God op u zijn, en niet alleen op u, maar ook op uw hele nageslacht en op alles wat u bezit.

God verwacht van Zijn kinderen dat zij zich volkomen zullen overgeven aan Hem. Volkomen overgave is het fundament van Gods natuur, Gods wezen, Gods karakter. Kijk naar Jezus Christus. Hij was volkomen overgegeven aan Zijn Vader en zei: ‘Mijn voeding is het doen van de wil van God, die Mij gezonden heeft, en het volbrengen van zijn werk’ (Johannes 4:34). Dat is volkomen overgave.

Dit lukt niet door eigen kracht en eigen wil, maar alleen met de kracht van de Heilige Geest. We moeten bidden en geloven dat God Zelf die volkomen overgave in ons bewerkt. Dan pas zullen we in volkomen overgave kunnen blijven wandelen. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

Delen.

Comments are closed.

X