dinsdag, februari 25 EN | BR

HERE, help ons! Gelovigen zijn er niet meer te vinden. Het begrip trouw zegt de mensen niets meer. – Psalm 12:2

In deze psalm kijkt David om zich heen en hij ziet veel mensen van God afvallen. Mensen die heilig, trouw en vroom waren, vielen overal om hem heen af.

Hoewel God altijd trouwe en rechtvaardige gelovigen zal overhouden, moest David het uitroepen van verdriet! Vandaag leven we in zo’n zelfde tijd. Jezus had al voorspeld dat velen zouden afvallen van hun geloof in de laatste dagen. Mijn hart is bedroefd als ik fijne christenen zie afvallen van hun geloof.

Schuldgevoelens

Een van de redenen dat mensen afvallen, is dat zij niet echt de grote en liefdevolle genade van God kunnen begrijpen! Er zijn heel wat mensen die met schuld en veroordeling rondlopen. Als de boze met zijn verleidingstactiek op je afkomt en je er, voordat je het beseft, middenin zit … dan komt dat schuldgevoel. Je beeft van angst en je zegt: ‘O nee, Heer.’ Je voelt je zo machteloos. Dat is het moment dat zo veel christenen weglopen van Gods liefdevolle, vergevende genade. Ze kennen de betekenis van Gods genade niet, en de boze zegt: ‘Je haalt het toch niet! Je valt toch weer terug. Je hebt al zo vaak om vergeving gevraagd. Het houdt eens een keer op, hoor!’

Een oceaan van genade

Dit zijn echte leugens, want God heeft een oceaan van genade, liefde, geduld en barmhartigheid! In plaats van naar God toe te snellen, rennen ze van Hem weg. Jakobus 5:11 zegt dat ’de Here liefdevol en goed is’. En Nehemia 9:17 zegt: ’Maar U bent een God die vergeeft, die genade schenkt en medelijden toont.’

God wil Zich graag over ons ontfermen, ons vergeven en helpen. Als we fout zitten, hoeven we niet op te geven, maar Hij vraagt wel van ons om onze zonden te erkennen! In plaats van weg te rennen, loop je naar de Here toe en erken je je zonden. Hij vergeeft je. Als wij de zonde haten en het goede liefhebben, zal God ons vullen met Zijn blijdschap. God kan, wil en zal u vergeven!

Delen.

Comments are closed.

X