dinsdag, september 28 EN | BR

De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw, Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. – 1 Korinthiërs 10:13

Wanneer we het boek Job lezen, ontdekken we dat er veel dingen gaande zijn in de geestelijke wereld die we met onze ogen niet kunnen zien. We komen er achter dat leed en pijn ieder mens kunnen treffen. Nood, verdriet en pijn kunnen ons levensbootje flink heen en weer schudden. Het verhaal van Job brengt ons echter goed nieuws! We zien dat God, als we Hem blijven vertrouwen en ons hart rein bewaren, ons door alle ellende heen uiteindelijk dubbel zal zegenen. God vergeet ons nooit. Jesaja 44:21 zegt: ‘Ik zal niet vergeten u te helpen.’

Een muur van bescherming

Ik ervoer een grote zegen toen ik las hoe God trots was op Job en over hem roemde bij de boze. Vervolgens klaagde de boze Job aan bij God. God zei dat Job volmaakt was in zijn wandel. Job zei dat niet zelf, de mensen zeiden dat niet, en de boze al helemaal niet. God zei het Zelf! God stelde vast dat hij volkomen oprecht en Godvrezend was. Job leed daarom ook niet om het verkeerde wat hij deed, maar om het goede! De boze zei tegen God: ‘Geen wonder dat hij Godvrezend is. U hebt een bescherming om hem geplaatst. U zegent hem in alles wat hij doet. Neem hem maar eens alles af, en zie dan wat er gebeurt!’

Wat heerlijk dat God een muur van bescherming rondom ons heeft opgetrokken. Sommigen van u zijn ontmoedigd. U bent steeds bang dat er iets met u gaat gebeuren. Ik wil echter dat u beseft dat u een kind van God bent. U hebt bovendien een schild van geloof waarmee u alle brandende pijlen van de boze kunt doven! (zie Efeziërs 6:16). U die gered bent en vervuld met de Heilige Geest, maak u niet ongerust als u overvallen wordt door een zware verzoeking of beproeving. God was trots op Job. Kan Hij ook trots op ons zijn?

Delen.

Comments are closed.

X