vrijdag, december 6 EN | BR

Dit is een dag die wij altijd moeten blijven gedenken: de dag dat de HERE ons uit Egypte en de slavernij heeft bevrijd. – Exodus 13:3

Het was heel belangrijk dat de Israëlieten deze bevrijdingsdag zouden vieren. Men vierde die dag op het paasfeest. Deze viering moest worden doorgegeven van generatie op generatie. De Israëlieten moesten hun kinderen daarover voortdurend leren en erover praten (zie Deuteronomium 11:19-21).

Geestelijke vrijheid

Door het hele boek Numeri lezen wij telkens dat de levende God het volk van Israël bevrijd heeft uit de slavernij. Als God Zijn volk zo nadrukkelijk inprentte dat ze altijd moesten gedenken en zich moesten herinneren dat zij bevrijd werden uit de slavernij, hoeveel te meer moeten Gods kinderen zich blijven herinneren dat zij door het bloed van Jezus Christus bevrijd zijn uit de slavernij van de boze. ‘Ik ben vrij van de last van de boze. Ik ben vrij! Ik ben vrij van de zondelast.’ Hoe moet iemand die net uit de gevangenis komt zich wel niet voelen? Vrijheid is een groot goed. Geestelijke vrijheid is echter nog belangrijker dan lichamelijke vrijheid. Je kunt beter in de gevangenis zitten met een vrije geest dan buiten te zijn en gebonden door de macht van de boze. Paulus zegt in Romeinen 6:17-18: ‘Vroeger was u een slaaf van de zonde. Maar God zij gedankt: toen u hoorde wat er over Christus werd verteld, hebt u dat met een dankbaar hart aangenomen. Nu u van de zonde verlost bent, staat u in dienst van de rechtvaardigheid.’

Lieve lezers, herinnert u zich nog dat u een slaaf was van de zonde? Herinnert u zich nog het moment dat u bevrijd werd door Jezus Christus? U bent niet langer slaaf, maar vrij van de zondemacht. Jezus riep: ‘Mijn taak is vervuld!’ Daarmee verbrak Jezus de macht van de zonde en kan Hij iedereen vrijmaken die in het geloof tot Hem komt en Hem aanneemt als persoonlijke Redder en Verlosser.

Delen.

Comments are closed.

X