zondag, juli 21 EN | BR

‘Jezus vertelde een gelijkenis. Een man had twee zonen. Op een dag zei de jongste: Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu al hebben.’ – Lucas 15:11-12

In Lucas 15:11-32 lezen wij de geschiedenis van de verloren zoon – een prachtig verhaal over Gods vaderliefde. Het is het verhaal van een vader met twee zonen. Een gaat weg en komt uiteindelijk volkomen gebroken en verslagen bij de varkens terecht. Hij moet in het begin gedacht hebben, toen hij wegging met een zak vol geld: ik heb nu alles wat ik nodig heb om succesvol te worden; ik ga het maken!

Natuurlijk kun je zelf een weg vinden uit veel problemen en kun je de innerlijke kracht vinden om moeilijkheden te overwinnen. Maar als je eigen kracht en kwaliteiten, waar je zo op steunde, uitgeput zijn, dan komt er grote armoe en hongersnood in je ziel. Je weet je dan geen raad en ziet ook vaak geen uitweg meer. Misschien kom je echt terecht bij de varkenstrog van de boze. Je sterft van de geestelijke honger en hunkert naar Gods liefde. Dat is precies wat er gebeurde met de verloren zoon. Hij bereikte het dieptepunt van zijn leven toen hij volkomen gebroken bij de varkens zat. Het was echter op die plaats dat hij ging nadenken waar het plezier van de wereld hem had gebracht. Hij dacht aan de liefde en de overvloed die hij eens bij zijn vader had. Toen kwam hij tot zichzelf en zei: ‘Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan.’ En hij voegde de daad bij het woord. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen, rende hem tegemoet en omhelsde hem. Je leest niet één keer dat de zoon terugging uit liefde voor zijn vader. De zoon had wel spijt en voelde zich niet waard een zoon te zijn, maar hij zei niet: ‘Vader, ik ben terug, want ik hou zo veel van u.’

Wat wil ik hiermee naar voren brengen? Ik wil u laten weten dat het juist zo ontzettend mooi de liefde van de Vader toont. De liefde van God voor ons is niet gelegen in het feit dat wij Hém liefhebben. Nee, de waarheid is dat God ons liefhad toen wij nog vér bij Hem vandaan waren. Gods liefde voor deze wereld is voor iedereen!

Delen.

Comments are closed.

X