vrijdag, december 14 EN | BR

‘Als u weigert de goddeloze te waarschuwen, als Ik wil dat u hem vertelt: U zult binnenkort sterven … dan zal hij in zijn zonden sterven, maar Ik zal u dan voor zijn dood ter verantwoording roepen.’ – Ezechiël 3:18

Toen God de wereld schiep, had Hij de wereld lief. In Johannes 3:16 zegt Jezus: ‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ God gaf Zijn Zoon voor de wereld. God wil dat wij als Kerk dezelfde visie zullen hebben.

Veel christenen en ook geestelijke leiders hebben een lokale visie. Ze kijken niet verder dan de grens van hun gemeenschap. Sommigen hebben een grotere visie. Ze zijn geïnteresseerd in hun stad. Ook dat is echter begrensd. Sommigen gaan een stap verder. Ze gaan buiten de grenzen van hun stad en zien hun provincie, maar ook dat is lokaal.

Sommige mensen gaan nog verder. Zij hebben een visie voor hun land. Zij durven evangelisatieacties te organiseren in hun land. Prijs de Here voor zulke mensen en leiders. Sommigen gaan nog verder en hebben een visie voor hun continent en organiseren in veel landen campagnes.

Er zijn echter maar enkele kerkleiders die een wereldvisie hebben, die de wereld zien zoals God die ziet en die willen uitgaan naar de hele wereld. Als u achter de visie van de Johan Maasbach Wereldzending staat, dan hoort u bij die mensen die een wereldvisie hebben. Ze zien de wereld zoals God die ziet: ‘Het land is de wereld’ (Mattheüs 13:38).

Veel mensen begrijpen niet dat er op deze wereld honderden miljoenen mensen zijn die nog nooit het geweldige evangelie hebben gehoord. Ook deze mensen hebben recht op de boodschap. Mogen wij alleen maar aan onszelf denken? Zou God meer in ons geïnteresseerd zijn dan in die miljoenen onbereikten? Het is mijn gebed dat God u vandaag door Zijn Heilige Geest een wereldvisie zal geven.

Delen.

Comments are closed.

X