zaterdag, juni 19 EN | BR

Wie geloof heeft en niet twijfelt, kan dit soort dingen ook doen. En nog veel meer. Dan kan men zelfs tegen deze berg zeggen: Ga hier vandaan en val in de zee. En hij zal het doen. – Mattheüs 21:2

Het was een donkere tijd, een uur van duisternis, in het leven van de discipelen en van de vrouwen die Jezus gevolgd waren. Hij was hun leraar geweest en ze hadden gezien hoe Hij de zieken genas. Ze hadden gezien hoe Hij Lazarus uit de dood deed opstaan en hoe Hij zeven boze machten had verjaagd bij Maria van Magdala. Ze hadden een stille hoop dat Jezus een koninkrijk op aarde zou oprichten, maar toen ze Jezus aan het kruis zagen hangen, stierf ook hun hoop.

Wat voelde Petrus zich ellendig. Het was alsof hij steeds de haan hoorde kraaien nadat hij Jezus drie keer verloochend had. Denk aan Judas, die van allen wel het meest teleurgesteld was. Hij had gedacht minister van financiën te worden in het nieuwe rijk.

Toen het avond geworden was, waren bijna alle discipelen bij elkaar. Ze hadden de deuren gesloten uit voorzorg. Ze waren bedroefd en bang. Thomas was niet gekomen. Hij deed wat zo veel mensen doen als ze het moeilijk hebben. Ze blijven thuis, gaan niet naar de kerk of samenkomst. Ze blijven liever mokken en hebben medelijden met zichzelf.

Toen kwam Jezus

Maar toen alle hoop weg was … toen kwam Jezus. Hij stond plotseling in hun midden, terwijl de deuren gesloten waren, en zei tegen hen: ’Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit. Toen blies Hij zijn adem over hen heen en zei: Ontvang de Heilige Geest. Wie jullie zijn zonden vergeven, is ervan verlost. Maar wie jullie het aanrekenen, moet zijn zonden dragen’ (Johannes 20:21-23).

Acht dagen later kwam Hij weer in hun midden en nu was Thomas erbij. Hij riep Thomas bij Zich. O, wat was ongelovige Thomas blij toen hij zag dat Jezus leefde! Bent u blij en dankbaar? Of bent u bedroefd en teleurgesteld? Hebt u geen hoop meer en is uw leven een chaos? Als dat bij u het geval is, spreek dan het woord van geloof.

Delen.

Comments are closed.

X