woensdag, maart 3 EN | BR

‘Zijn leerlingen kwamen bij Jezus zitten en vroegen wat Hij bedoelde met de gelijkenis over het onkruid tussen het graan. Luister, zei Hij. Ik, de Mensenzoon, ben de boer die het goede zaad zaait. Het land is de wereld. Het goede zaad zijn de mensen die bij het Koninkrijk horen. En het onkruid zijn de mensen die bij de duivel horen. De vijand die het onkruid heeft gezaaid, is de duivel. De oogst is het einde van deze tijd.’ – Mattheüs 13:36-39

Wij mensen zijn de akker waarin Jezus Christus het goede zaad zaait. Het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het onkruid gezaaid heeft, is de boze en de oogst het einde van deze tijd. Aan het einde van de wereld, zegt Jezus, zijn er maar twee soorten mensen die geoogst worden. Dat zijn de mensen die het Koninkrijk van God binnengaan en de mensen die niet hebben geloofd, die aan de kant van de boze op de brede weg hebben gelopen.

Aan het einde van de wereld zal de Mensenzoon Zijn engelen (de maaiers) eropuit sturen en zij zullen uit Zijn Koninkrijk alles wat tot zonde verleidt en hen die goddeloze dingen doen, in de vurige oven werpen. Daar zal het een en al wroeging, tranen en verdriet zijn. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader, van God in de hemel. ‘Wie oren heeft, moet ook goed luisteren.’ Met andere woorden: uw keuze vandaag bepaalt waar u na dit leven, na de dood, de eeuwigheid zult doorbrengen.

In Johannes 14:2-3 staat: ‘In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie voor altijd bij Mij zijn.’

Als u dus een kind van God bent, hoeft u niet bang te zijn. Jezus is de Weg. Jezus zegt ook vandaag tegen u: ‘Laat Mij ook uw naam schrijven in het levensboek, want dan bent u op die grote dag veilig.’ Voor eeuwig veilig op de plaats die de Here God voor u bedoeld heeft, bij Hem, in Zijn heerlijkheid.

Delen.

Comments are closed.

X