woensdag, maart 3 EN | BR

‘Als mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.’ – 2 Kronieken 7:14

Christenen van Nederland, laten wij alstublieft onze wortels of onze erfenis niet vergeten, en laten wij ons bekleden met de waarheid van Gods Woord. De levende God is Nederland genadig geweest door ons op beslissende momenten in de geschiedenis een opwekking te geven. God zal dit opnieuw doen als wij aan Zijn voorwaarden voldoen. Vol- gens 2 Kronieken 7:14 ligt ‘de bal’ in onze handen! Deze geweldige belofte van God voor een opwekking begint met de woorden: ‘Als mijn volk…’ Niet links of rechts Nederland, niet Europa, maar ‘mijn volk’. Met andere woorden: de toekomst van Holland ligt in de handen van Gods volk! Het is de hoogste tijd dat Gods volk zijn programma’s, zangkoren, predikingen, studies enz. gaat afstemmen op de levende God en geen compromissen sluit met goddeloze elementen.

Een opwekkingsdoorbraak is zeker mogelijk, want de volle prijs voor ons herstel is door Jezus Christus, Gods Zoon, betaald aan het kruis op Golgotha. De Bijbel zegt: ‘God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Wij zijn dus voor God recht- vaardig geworden door het bloed van Christus … Vroeger waren wij vijanden van God. Maar doordat Gods Zoon zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap veranderd in vriendschap. En omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig. Maar daar houdt het niet mee op! Wij prijzen ons gelukkig over deze nieuwe relatie met God. En dan vooral door onze Here Jezus Christus, want Hij heeft ervoor ge- zorgd dat het nu weer goed is tussen God en ons’ (Romeinen 5:8-11).

Delen.

Comments are closed.

X