maandag, april 19 EN | BR

‘God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door Hem van de ondergang te redden.’ – Johannes 3:17

Jezus sprak tot de vrouw die op heterdaad betrapt was door de Farizeeën en Bijbelgeleerden op het plegen van overspel. Deze wettische mensen stonden klaar om deze vrouw, volgens de wet van Mozes, te stenigen.
Maar dan spreekt Jezus de legendarische woorden: ‘Laat hij die zelf nooit zondigt, de eerste steen maar gooien!’ (Johannes: 8:7). En dan druipen al die godgeleerden af, want zij voelden wel dat ook zij niet zonder zonden waren. Als Jezus dan alleen is met die vrouw, zegt Hij tegen haar: ‘Ik veroordeel u ook niet. Ga maar en zondig voortaan niet meer’ (Johannes 8:11). Ook vandaag zegt God tegen iedereen die in zonde, angst, vrees en diepe ellende leeft: ‘Ik hou van u! Ik heb u niet opgegeven. Er is hoop voor u!’

Lieve lezer, dit zijn niet mijn woorden; dit zijn de woorden van God, uit Zijn Woord, de Bijbel. Daarin staat dat God een barmhartig, genadig, geduldig God is, groot van goedertierenheid. We hebben een God die graag vergeeft. O, hoe geweldig is dat! Als u vandaag bezorgd en vermoeid bent, dan ben ik dankbaar te kunnen zeggen: Bij God is hulp.

Bij God is uitkomst. Met God kun je een nieuw begin maken. Ik heb het speciaal op mijn hart om u die door een tijd van ellende, pijn en verdriet gaat, te zeggen dat u moet ophouden met uzelf te veroordelen. God schrijft een mens, die een fout in zijn of haar leven heeft gemaakt, niet zomaar af. De misdadiger die naast Jezus aan het kruis hing, was bepaald geen lieverdje, maar Jezus zei tegen hem toen hij spijt had van zijn zonden: ‘Vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn. Daar kunt u zeker van zijn’ (Lucas 23:43). Dat is de God die wij dienen.

Gaat u gebukt onder veroordeling? Hebt u gezondigd tegen God? Strijd u tegen een overweldigende zonde in uw leven? God is een God van genade. Lees wat de psalmist zegt: ‘HERE, als U al onze zonden blijft onthouden, kunnen wij immers niet blijven leven? Maar ik weet dat U vergeeft’ (Psalm 130:3-4).

Delen.

Comments are closed.

X