dinsdag, september 28 EN | BR

Maar, Daniël, houd deze profetie geheim. Verzegel wat u hebt opgeschreven, tot de eindtijd. Velen zullen zich erin verdiepen en men zal veel meer inzicht in deze zaken krijgen. – Daniël 12:4

Zoals de Bijbel al voorspeld heeft, neemt de kennis van de wetenschap toe. Men kloont, kweekt embryo’s voor stamcelonderzoek enz. Men is zo ver gevorderd in de techniek en de wetenschap dat men alle fatsoenlijke grenzen hierin heeft overtreden.

Ik geloof dat het Europese ‘Rijk’ waarin wij leven de karaktertrekken zal hebben van het Perzische, Babylonische, Griekse en Romeinse Rijk waarover Daniël heeft gesproken. Dit is volgens de Bijbel het laatste rijk vóórdat de Here Jezus terugkomt. Stel u eens voor dat die macht enkel en alleen in handen terechtkomt van corrupte leiders die geen normen en waarden kennen, zoals de antichrist!

Onze ogen moeten opengaan

Wij mogen niet in slaap sussen met zo’n gevaar! Onze ogen moeten opengaan, zodat we begrijpen in wat voor tijd wij vandaag leven. Wij moeten voor de regering bidden. Bid dat er een ander geestelijk klimaat komt in ons land! Kan dat? Ja, dit kan!

Ik lees in de Bijbel over Daniël. Hij was een man die leefde in het goddeloze Babylonische Rijk dat de wereld regeerde. Eén man, Daniël, ging op zijn knieën en hij bad tot God. Hij deed dit elke keer weer opnieuw. Zijn tegenstanders waren eropuit om hem te pakken te nemen. Maar Daniël vertrouwde op God. Hij had het niet makkelijk! Uiteindelijk kwam hij in de leeuwenkuil terecht, maar ook daar was God met hem. Het gevolg was dat koning Darius moest erkennen: ‘Hierbij bepaal ik dat men in alle delen van mijn koninkrijk diepe eerbied en ontzag moet hebben voor de God van Daniël. Want Hij is de levende God, die eeuwig blijft’ (Daniël 6:27). Iedereen moest in zijn grote rijk ontzag hebben voor de God van Daniël.

Wij moeten vandaag wakker zijn en geloven dat wij, kinderen van God, door God gebruikt worden als een licht in deze duistere wereld.

Delen.

Comments are closed.

X