vrijdag, september 20 EN | BR

Wie met verstandige mensen omgaat, wordt verstandig. Wie met slechte mensen omgaat, vergaat het slecht. – Spreuken 13:20

Een jongeman over wie de rechter de doodstraf had uitgesproken, werd gevraagd of hij nog iets te zeggen had. De jongeman was overtuigd van zijn schuld en zei: ‘Ik ben netjes opgevoed door gelovige ouders. Ik heb echter zelf gekozen slecht gezelschap in mijn leven toe te laten.’ Het is een bewijs dat Spreuken 13:20 waar is.

Besmettingsgevaar

Als je een gezond mens plaatst in een zaal met mensen die griep hebben, dan loopt diegene het gevaar om ook griep te krijgen. Het is niet anders dan wanneer u – en dit geldt vooral voor jonge mensen – met mensen omgaat die goddeloos leven. Het zal niet lang duren of u gaat dezelfde dingen doen.

Daarom is het zo waar wat koning Salomo hier zegt: ‘Je wordt verstandig als je met verstandige mensen omgaat, maar het vergaat je slecht als je met slechte mensen omgaat.’

De Bijbel zegt in Johannes 15:19 en 17:11-18 dat we wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld. We leven in deze wereld, maar hoeven de negatieve dingen niet van elkaar over te nemen.

Iedereen die de goddelozen opzoekt en hen naar zich toetrekt, loopt een grote kans dat deze vrienden hem – zoals met Simson gebeurde – in de handen van een Delila brengen. Het doet er niet toe hoe groot uw wilskracht of geloof is. Je wilt die vrienden bekeren, maar zonder dat je er erg in hebt ‘bekeren’ die vrienden jou.

Zoek het gezelschap van slechte mensen en je wordt zelf slecht. Zoek het gezelschap van gokkers en je wordt zelf een gokker. Zoek het gezelschap van dieven en je wordt zelf een dief. Zoek het gezelschap van dronkaards en je wordt zelf een dronkaard, enz. enz.

Het spreekwoord zegt: ‘Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet.’ Zoek degenen op die de Here willen volgen en Hem op de eerste plaats zetten in hun leven.

Delen.

Comments are closed.

X