donderdag, augustus 13 EN | BR

‘Zij vereerden eveneens de HERE … Maar tegelijkertijd hielden zij vast aan de godsdienstige gewoonten van de volken waaruit zij voortkwamen.’ – 2 Koningen 17:32-33

De Here Jezus Christus leert ons in Zijn Woord dat bekering van essentieel belang is om de hemel binnen te gaan. Maar bekering kan men ook imiteren. Ik noem dat ‘schijnbekering’.

In 2 Koningen 16 en 17 lezen wij dat God het volk had gewaarschuwd dat Hij hen zou overgeven aan de vijand als ze Zijn geboden niet zouden gehoorzamen. Ze hadden niet geluisterd en de koning van Assur nam de Israëlieten gevangen en haalde overal uit zijn rijk mensen naar het land Israël om daar te wonen. Ze dachten heel anders, leefden heel anders en hadden een totaal andere godsdienst dan de Israëlieten. Daar kwamen grote moeilijkheden door, want God werd boos op hen en stuurde wilde leeuwen op hen af. Het gevolg was dat zij hun eigen goden bleven dienen, maar ook de God van Israël vereerden. Zij bekeerden zich niet echt tot de Here, maar hadden een schijnbekering.

Vandaag wonen er veel van dat soort mensen in ons land en het hele Westen is gebouwd op de leer van de God van Abraham, Isaak en Jakob. Velen zijn religieus geworden omdat de leeuwen achter hen aanzitten. Maar ze hebben zich niet écht bekeerd. Het gaat om een schijnbekering. Deze ‘christenen’ hebben echter totaal geen verlangen om de levende God Zelf te leren kennen. Iemand die een échte bekering doormaakt, wordt in zijn geweten wakker geschud. De geestelijke ogen van die mens worden geopend en hij zal, net als de verloren zoon, tot God gaan om te zeggen: ‘Ik heb gezondigd tegen U. Ik ben het niet langer waard uw zoon genoemd te worden … Vergeef mij, Vader, en laat mij terugkomen bij U.’ Dat is échte bekering en als een mens die ware bekering doormaakt, wordt hij wederomgeboren. Dan wil je geen andere goden meer dienen naast Jezus Christus.

Delen.

Comments are closed.

X