zondag, juli 12 EN | BR

Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. – Hebreeën 12:2

Hebben ziekten, moeiten, zorgen, problemen en pijn, angsten of verdriet uw leven overvallen? Bent u bang dat uw levensbootje in de golven van deze wereldzee zal wegzinken en zal vergaan? Denk dan aan de storm op zee en de nood waarin de discipelen zich bevonden. Wij lezen hierover in Mattheüs 14:22-32. Jezus zag hen vanaf de berg waar Hij Zich bevond om te bidden. Jezus ziet ook u en Hij weet in welke storm u zich bevindt.

Toen Jezus op een verrassende manier over het water naar hen toekwam, schrokken ze en dachten dat ze een spook zagen. Maar Jezus riep door de storm heen, toen ze doodsbang waren: ’Wees maar niet bang, Ik ben het.’ Petrus riep vanuit de boot: ‘Here, als U het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar U toe moet komen!’ Jezus zei: ‘Kom maar!’ Dit was genoeg. Hij sprong overboord op het water en liep naar Jezus. Het was fantastisch! Het werkte. God is een machtige God van wonderen.

Geloven voor wonderen

Willen wij wonderen ervaren, dan zullen wij ook in wonderen moeten geloven. Eén ding is zeker: bij God is geen ding onmogelijk voor wie gelooft. Alles, alles is mogelijk voor degenen die geloven.

Of het nu de wind was of de sterke golven waren, of dat Petrus even omkeek naar zijn vrienden in de boot, met de gedachte: ‘Zie je wel wat ik doe?’, dat weet ik niet. Wel weet ik dat Petrus zijn ogen van Jezus afkeerde en in de golven wegzonk. Hij moet wel even flink geschrokken zijn, maar hij riep: ‘Here, help mij!’ En meteen stak Jezus Zijn hand uit en trok hem uit het water en zei: ‘Och, twijfelaar, waarom heb je zo weinig vertrouwen in Mij?’

Waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? Om u te helpen. Petrus deed het onmogelijke! Het werkte en het ging goed zolang hij zijn oog op Jezus gericht hield. Hebreeën 12:2 zegt: ‘Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof.’

Delen.

Comments are closed.

X