vrijdag, september 20 EN | BR

‘Op U vertrouwden onze voorouders en U redde hen. Zij riepen naar U en U hielp hen. U hebt hun vertrouwen niet beschaamd.’ Psalm 22:5-6

Vertrouwen op God is van essentieel belang om je leven onder controle te hebben. Ik wil u laten zien hoe Elia, een van de grootste Godsmannen, de controle over zijn leven totaal verloor, maar ook weer terugkreeg. God gaf Elia de opdracht om alle afgodspriesters bij elkaar te roepen. Elia moest een soort wedstrijd houden op de berg Karmel om te zien welke god met vuur zou antwoorden. In 1 Koningen 18:20-46 kunnen we lezen hoe de levende God met vuur antwoordde. En er was een grote overwinning.

Izebel, de vrouw van de koning, was een instrument van de boze om het volk tot afgodendienst te verleiden. Toen Izebel hoorde wat er gebeurd was, werd ze woedend. Elia, die niets vermoedend nadacht over zijn overwinning, kreeg een boodschapper van Izebel op bezoek met het bericht: ‘Nu zweer ik bij de goden dat ik morgen om deze tijd u van het leven zal beroven, zoals u dat bij mijn profeten hebt gedaan’ (1 Koningen 19:2). Het was alsof de boze zei: ‘Elia, jij gaat eraan.’ Soms komen wij oog in oog te staan met een hysterische duivel die het op ons heeft gemunt. Izebel zwoer bij haar goden, die Elia zojuist in de naam van de Here had verslagen. Elia had dus niets te vrezen, maar hij raakte in paniek en ging weg om zijn leven te redden. Hier zie je hoe een Godsman kan veranderen in een mens vol angst. Hij vluchtte en ging onder een braamstruik zitten.

Misschien hebt u uw leven ook niet meer onder controle. Als wij heilig en rechtvaardig voor Gods aangezicht leven, dan hebben wij niets te vrezen. Als alles misloopt, zeg dan als Nehemia: ‘Zou iemand als ik vluchten?’ (Nehemia 6:11).Toen Elia daar eenzaam en verslagen zat, gaf God hem nieuwe kracht. God had nog een grote taak voor hem. God heeft ook een grote taak voor u en mij weggelegd. Ren niet weg. Neem de controle over uw leven weer in eigen hand en zeg: ‘Ik ben méér dan overwinnaar door Jezus die mij de kracht geeft.’

Delen.

Comments are closed.

X