vrijdag, oktober 2 EN | BR

‘Nu zo’n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles a eggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven.’ – Hebreeën 12:1

Zonde heeft tot gevolg dat christenen gaan leven als lafaards en niet in de overwinning leven. Hierdoor kunnen Gods kinderen niet krachtig zijn en met autoriteit optreden tegen de macht van zonde. Óf de zondemacht heeft macht over ons, óf wij hebben de macht over de zondemacht. De meeste christenen kijken neer op de zonden van anderen, maar vaak worstelen ze met dezelfde zonden en kunnen ze nooit overwinnen. Velen die eens vrij waren van die zondemacht, toen ze de baas waren over die zonde en vol van de Heilige Geest, zijn nu eigenlijk nog maar een schaduw van wat ze waren en buigen hun hoofd in schaamte. Een diepgewortelde zonde – ik noem het maar een boezemzonde – heeft hun geestelijke kracht gestolen. En onze zonde brengt altijd vijanden op ons pad. Zonde vermindert onze weerstand. Die weerstand krijgen we door de Heilige Geest en wij hebben die weerstand nodig in onze strijd tegen de boze. Zonde opent de deur naar de meedogenloze, genadeloze vijand.

Hoe goed u ook bent, hoe mooi u ook kunt zingen of spelen, of hoe getalenteerd u ook bent, als u in het vlees bent (in de zonde leeft), kunt u God niet behagen. ‘Als u de Geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij Hem’ (Romeinen 8:9). Zonde kun je niet door de vingers zien, ook niet die boezemzonde. God háát de zonde en wij moeten de zonde de rug toekeren. Hunker en verlang naar Gods heiligheid. God houdt van u ondanks uw zonde, en Hij is bewogen over u. Neem Zijn liefdevolle hulp aan en leg vandaag nog uw hand op uw hart en strek u uit naar Hem. In de naam van Jezus kunt u uw boezemzonden overwinnen.

Delen.

Comments are closed.

X