dinsdag, april 20 EN | BR

‘Toen gaf Hij mij opdracht de wind te roepen en te zeggen: De Oppermachtige HERE zegt: kom vanuit de vier windstreken, geest, en laat uw adem over deze dode lichamen gaan, zodat zij weer tot leven komen. Zo sprak ik … en de lichamen begonnen te ademen, zij kwamen tot leven en stonden op: een onafzienbare menigte.’ Ezechiël 37:9-10

Wat een vreemde opdracht kreeg Ezechiël van God. Maar God geeft Ezechiël de uitleg over dit visioen. ‘Deze beenderen stellen alle inwoners van Israël voor … Ik zal uw graven van ballingschap openen en u weer laten opstaan, zodat u kunt terugkeren naar het land Israël … Ik zal mijn Geest in u laten wonen en u zult leven en terugkeren naar uw vaderland’ (Ezechiël 37:11-12,14).

Deze profetie is in de eerste plaats voor Israël bedoeld. God heeft eeuwen geleden het stukje land aan Zijn vriend, Abraham, gegeven. We lezen dat God met Abraham een verbond oprichtte, een eeuwig verbond. God beloofde dat Hij het hele land Kanaän tot een eeuwig bezit aan Abraham zou geven. Het probleem is dat de Arabische volken, die ook van Abraham afstammen, niet willen erkennen dat God deze belofte aan Abraham gaf via Sara’s zoon Isaak. God zegt: ‘Alleen Isaaks kinderen zullen uw nakomelingen genoemd worden.’

Wij weten dat de Joden door ongehoorzaamheid later over de hele wereld zijn verspreid. Maar God had ook gezegd dat als ze zich zouden bekeren en tot Hem zouden roepen, Hij aan het verbond met Abraham zou denken. Hij zou hen terugbrengen naar het land dat Hij hen gegeven had.

Wat God gezegd heeft in Zijn Woord, doet Hij. Al die honderden jaren hebben de Joden hun identiteit behouden en 1900 jaar nadat Ezechiël dit profeteerde, begonnen de Joden plotseling terug te gaan naar hun land. Ze begonnen het land, dat een woestijn was geworden, weer op te bouwen. In 1948 ontstond de Staat Israël. De dorre doodsbeenderen waren weer tot leven gekomen. Gods belofte ging in vervulling. Nog altijd hebben de Joden de Messias, Jezus Christus, niet erkend, maar er komt een dag dat zij Hem zullen aannemen als hun Redder en Verlosser.

Delen.

Comments are closed.

X