zondag, april 5 EN | BR

‘U hoeft niet bang te zijn. Ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd is, maar Hij is hier niet meer. Hij is weer levend geworden, zoals Hij had gezegd.’ – Mattheüs 28:5-6

Sommige mensen twijfelen of Jezus wel echt gestorven is aan het kruis. De Bijbel zegt echter dat men Zijn benen niet hoefde te breken, omdat ze zagen dat Hij al dood was. Jezus Christus is niet alleen gestorven voor onze zonden, maar Hij is ook weer opgestaan. Het echte kind van God weet dat, want Hij leeft in ons hart.

Wij lezen in Openbaring 1:17-18 dat Johannes Jezus zag – jaren na Zijn dood en opstanding – ‘Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor Hem neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de Levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef Ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen.’ Jezus heeft de macht over de dood en het dodenrijk. Toen Jezus na Zijn dood hier op aarde het dodenrijk binnenging, dachten de boze en zijn demonen: nu hebben we Hem. De boze dacht dat hij Hem overwonnen had. Daar was nog nooit een mens binnengekomen die zonder zonden was. Maar toen Jezus – die zonder zonde was – daar kwam, konden de dood en de hel Hem niet vasthouden. Toen God de Vader Zijn Zoon riep, kon geen duivel Hem daar houden. Dat is de reden waarom wij na Goede Vrijdag – de dag waarop Jezus stierf – die heerlijke paasmorgen hebben. Het was op paasmorgen dat het leven de dood overwon. De engel bij het graf zei op die morgen: ‘Hij is hier niet meer, Hij is weer levend geworden.’ De vrouwen gingen Hem zoeken, maar ze kwamen bij een open en leeg graf.

Als je gelooft dat Hij alleen maar aan het kruis is gestorven en niet gelooft dat Hij is opgestaan, dan ben je een zielig mens, zegt Paulus. Jezus’ dood en opstanding zijn de fundamenten van ons geloof. Jezus leeft. Hij is opgestaan! Het is paasfeest! Een feest van overwinning over de macht van de boze. Een feest van blijdschap. Wat een triomf!

Delen.

Comments are closed.

X