vrijdag, april 23 EN | BR

‘Maar Meester, antwoordde Simon, wij zijn de hele nacht aan het vis- sen geweest en hebben niets gevangen! Maar omdat U het zegt, zal ik het nog eens proberen.’ – Lucas 5:5

Een van de grootste principes van het hele universum is gehoorzaamheid aan het Woord van God. Alles wat geschapen is, bestaat door het Woord van God. Toen de aarde nog woest en leeg, vormloos en donker was, zei God: ‘Laat er licht zijn’, en er was licht. Op Gods Woord werd het water van het land gescheiden, ontstonden de zon, maan en sterren, de seizoenen, de jaren, de dagen die nooit zijn opgehouden. Op Zijn Woord kwam de wet van zaaien en oogsten, kwamen de levende schepselen tot stand. Ten slotte zei God: ‘Laat Ons mensen maken’ (Genesis 1:26).

Wij vinden alles gewoon en beschouwen alles als vanzelfsprekend. We moeten echter niet vergeten dat alles geschapen en tot stand gekomen is door het Woord van de levende God, de Schepper van hemel en aarde. Hij is het middelpunt van alles – niet een mens, systeem, koning of regering. Op Gods Woord zijn koningen en presidenten gekomen en gegaan. Het is bijzonder dat Petrus, een eenvoudige visser die zijn netten uitgooit, zei: ‘Omdat U het zegt’, ofwel: ‘Op Uw Woord’.

‘Op Uw Woord’ is een wachtwoord – of een inlogcode of pincode, hoe je het ook noemen wilt – dat door de hele Bijbel heen door Gods dienstknechten werd gebruikt. Toen God Noach beval een ark te bouwen, gehoorzaamde hij naar het Woord van de Here en hij werd niet teleurgesteld (Genesis 6).

God had gesproken tot Abraham en hij gehoorzaamde dat Woord en verliet zijn land, zonder te weten waar hij terecht zou komen (Genesis 12).

Mozes stond voor de Rode Zee met het volk Israël. Ze konden geen kant meer uit. God zei echter: ‘Strek uw staf uit boven het water en de zee zal zich splitsen’ (Exodus 14:16). Mozes gehoorzaamde Gods Woord. Gehoorzaamheid aan Gods Woord is hét principe van God waar niemand omheen kan.

Delen.

Comments are closed.

X