woensdag, oktober 16 EN | BR

Maar zij herkenden Hem niet. Ze waren verblind.- Lucas 24:16

Het is heel goed mogelijk dat we het plan dat God voor ons leven heeft niet kennen en begrijpen, omdat onze ogen niet geopend zijn. Ik wil u meenemen naar een verhaal waarin we kunnen lezen dat gesloten ogen geopend kunnen worden. Het staat geschreven in Lucas 24:13-35. Twee van Jezus’ discipelen waren op de dag van Jezus’ opstanding op weg naar Emmaüs. Zij waren met elkaar in gesprek over alles wat er in de afgelopen dagen was gebeurd. Terwijl zij daarover spraken, kwam Jezus erbij en liep met hen mee. Ze zagen echter niet wie Hij was. ‘Ze waren verblind.’

Velen zijn verblind

Zo is het ook vandaag. Vele ogen zijn verblind. Veel mensen, zelfs volgelingen van Jezus, herkennen Hem niet wanneer Hij tot hen spreekt. Jezus begon met te vragen waarover ze met elkaar spraken. Met een droevig gezicht vroeg één van hen of Hij de enige vreemdeling in Jeruzalem was, omdat Hij niet wist wat er gebeurd was. Ze vertelden Hem alles wat er gebeurd was en dat Jezus gekruisigd was. Ze zeiden: ‘Wij hadden nog zo gehoopt, dat Hij het was, die Israël zou bevrijden.’

Ze hadden een verkeerd beeld van het plan van God. Ze begrepen niet dat Jezus gekomen was om hen te verlossen van een veel ergere overheersing: de macht van de boze. Ze begrepen niet dat Hij gekomen was om hen te redden voor een veel langer tijdsbestek, namelijk de eeuwigheid!

Begrijpt u ook het plan van God niet? Zijn ook uw ogen gesloten, omdat u overladen bent door verdriet of boosheid? U had gedacht dat God u wel onmiddellijk zou helpen en dat is niet gebeurd. Er is echter hoop voor u.

Jezus vertelde hen over het plan van God en legde hen alles uit. Toen ze gingen eten, herkenden ze Hem. Hun ogen werden geopend. God wil Zich ook aan u openbaren. Verlangt u daarnaar?

Delen.

Comments are closed.

X