vrijdag, juli 30 EN | BR

Noach vertrouwde op God. Toen God hem voor de toekomst waarschuwde, geloofde Noach Hem, hoewel niets erop wees dat er een grote overstroming zou komen. Hij deed wat God hem opdroeg en bouwde een ark om zijn gezin te redden.- Hebreeën 11:7

Noach werd 1056 jaar na de schepping geboren. Hij en zijn vrouw kregen drie zonen: Sem, Cham en Jafet. Noach werd 950 jaar oud. Noach staat vooral bekend als ‘de rechtvaardige’ en is een van de geloofshelden uit Hebreeën 11.

Hij wandelde met God

Terwijl de volken op aarde in diepe zonde leefden en de voornemens in het hart van de mensen alleen maar boos waren, liet Noach zich niet beïnvloeden door de zondige levensstijl van zijn tijdgenoten. Hij bleef heilig en rechtvaardig wandelen, omdat hij met God wandelde. Dit is de reden waarom God aan Noach welgevallen had en hij met zijn gezin gespaard bleef voor de zondvloed, die alles wat leefde vernietigde. Paulus zegt in Romeinen 1:18: ’Vanuit de hemel straft God alle slechte, zondige mensen, die door hun slechtheid de waarheid over hem in de weg staan.’

We leven in een verwarde wereld, waar veel mensen geestelijk blind zijn. Je voelt dat de zonde steeds erger wordt. De profeten en ook Jezus Christus hebben ons hiervoor gewaarschuwd. En toch zien veel mensen de ernst van deze tijd, waarin we Gods oordeel snel zien naderen, niet in. Deze wereld wordt alleen maar slechter, bozer, erger. Openbaring 22:11 zegt: ‘Wie verkeerd doet, zal nog meer verkeerd doen. Wie vuil is, zal nog vuiler worden.’

Hebt u er wel eens aan gedacht dat het verschrikkelijk voor God moet zijn om die oordelen uit te voeren? De Bijbel zegt: ’Maar U bent een God die vergeeft, die genade schenkt en medelijden toont. U wordt niet snel toornig; integendeel, U bent vol liefde en genade’ (Nehemia 9:17). Maar de zonde brengt ook oordeel en straf. Romeinen 6:23 zegt: ’De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus.’ Jezus is onze Ark van redding.

Delen.

Comments are closed.

X