donderdag, juni 27 EN | BR

‘Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet.
Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.’ – Romeinen 8:38-39

God is liefde. Deze liefde van God is zó groot dat elke beschrijving tekortschiet. De liefde waarmee God liefheeft, is onbegrijpelijk en on- veranderlijk. Want Hij is niet van ons gaan houden nádat we door het bloed van Zijn Zoon met Hem verzoend waren. Hij heeft ons liefgehad vóór het ontstaan van de wereld, zodat we samen met Zijn enige Zoon Zijn kinderen zouden zijn, vóórdat we iets waren. In Efeziërs 3:19 kunt u lezen dat Paulus een beeld probeert te schetsen van Gods liefde voor de mens: ‘U zult ervaren en begrijpen dat die liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat’, schrijft hij daar. Gods liefde voor ons omringt ons aan alle kanten en sluit niets uit. Waar je ook aan begint, niets kan je uit de cirkel van Gods liefde rukken. Absoluut niets kan tussen u en Gods liefde instaan. In de tekst van Romeinen 8:38-39 ziet u een indrukwekkende lijst van Paulus van dingen die ons niet van Gods liefde kunnen scheiden. Gods liefde is onaantastbaar. En ondanks het gegeven dat we die liefde nooit kunnen verdienen of begrijpen, mogen we die liefde met grote zekerheid ontvangen. Als u weer eens twijfelt aan Gods liefde, kunt u met grote vrijmoedigheid, ook als allerlei dingen het tegenovergestelde bewijzen, geen punt maar een uitroepteken plaatsen achter de stelling van Johannes. God is liefde! (1 Johannes 4:16). Deze stelling wordt gedragen door ons geloof. Hier kunnen we met ons hele wezen achter staan, omdat we Jezus kennen. In Hem wordt Gods liefde voor ons zichtbaar. God is liefde!

Delen.

Comments are closed.

X