zondag, augustus 9 EN | BR

Omdat de ouders van Mozes op God vertrouwden, hebben zij hun kind dat heel bijzonder was, drie maanden lang verborgen gehouden. Zij trokken zich niets aan van het bevel van de farao. – Hebreeün 11:23

Toen Mozes in die tijd geboren werd en zijn moeder hem tussen het riet aan de oever van de Nijl neerlegde, in de hoop dat iemand hem zou vinden die voor hem zou zorgen, werd hij door de dochter van Farao gevonden en als zoon aangenomen. En zo werd Mozes opgevoed aan het hof van Farao, de koning van Egypte. Hier had God voor gezorgd. Daar kreeg Mozes les van de beste leraren en werd op hoog niveau geschoold. Handelingen 7:22 vertelt ons dat ’hij een grondige opleiding kreeg in de Egyptische wetenschap en krachtig was in zijn handel en wandel’.

Aan het hof

Toch voelde hij zich meer één met zijn eigen volk, het volk Israël, dat in Egypte harde slavenarbeid moest verrichten. Toen hij dan ook volwassen werd, ‘wilde hij … niet voor een zoon van de dochter van de farao worden aangezien. Hij wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden dan tijdelijk genieten van de zonde’ (Hebreeën 11:24-25).

In de woestijn

Toen hij, na 40 jaar aan het hof van Farao, het voor zijn volk opnam en een Egyptenaar doodde, vluchtte hij naar de woestijn, naar het land Midjan. Ook dit was de leiding van God, want daar zien we dat God doorging met hem te vormen voor de grote taak die hem te wachten stond. Eerst liet God hem veel wijsheid en kennis verzamelen, en leerde Hij hem het leiderschap. Daarna, in de woestijn, werd hij door God getest, gereinigd en verder onderwezen.

Beste vrienden, als God een taak voor ons heeft en wij zijn bereid Hem te gehoorzamen, dan kunnen wij die taak niet ‘zomaar eventjes’ uitvoeren. De Here zal ons eerst testen en reinigen. God haalt de brandende oven niet weg. Hij test, reinigt en zuivert ons als goud in het vuur, net zolang tot Hij ons klaar gemaakt heeft voor de opdracht die Hij ons wil geven.

Delen.

Comments are closed.

X