woensdag, maart 3 EN | BR

‘Hij die op de troon zat, zei: Ik maak alles nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf het allemaal op, want wat Ik zeg, is waar en betrouwbaar.’ Openbaring 21:5

Het begon allemaal met het prachtige scheppingsverhaal in Genesis. ‘Het’ hield stand ondanks de verschrikkelijke zondeval van de mens in de hof van Eden. ‘Het’ werd verlicht met de mooie kleuren van de regenboog en de hoop aan het kruis van Golgotha. ‘Het’ leeft voort in de levens van mensen die ook vandaag het evangelie van Jezus Christus horen, geloven en aannemen.

Ik heb het over ‘Het Goddelijk Leven’. Het hart van dit goede nieuws is Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Maar ook de belang- rijke waarheid dat God, de Schepper, een mens van vlees en bloed is geworden. Jezus’ leven, dood en opstanding is het goede nieuws dat ook in onze tijd verteld moet worden. Met andere woorden:

– U kunt vandaag een frisse start maken;
– U kunt vandaag vergeven worden;
– U kunt vandaag verzoend worden met God, de Schepper.
Ja, zelfs zonder rekening te houden met uw verleden kan uw toekomst verzekerd worden door uw geloof in Jezus Christus als de Heer en Redder van uw leven.
U hoeft dan ook niet bang te zijn voor de toekomst. En ook vandaag hoeft men niet bang te zijn voor de ellende waarover men dagelijks hoort: de toegenomen criminaliteit; geheimzinnige dodelijke virus- sen; terroristische aanslagen; veranderende weersomstandigheden; aardbevingen; overstromingen; hongersnoden; oorlogen; economische chaos; het misbruiken en opraken van aardse bronnen; geweld, enz. Wanneer wij op Hem vertrouwen, zullen we niet teleurgesteld worden, zegt Gods Woord. Er is hoop, want de puzzel past. Ook u kunt vandaag een frisse start maken. ‘Het Goddelijke Leven’ zal dan ook door u heen stromen.

Delen.

Comments are closed.

X