vrijdag, april 23 EN | BR

‘Dat is een leugen, zei de slang, jullie zullen niet sterven. God zegt dat alleen omdat Hij weet dat jullie aan Hem gelijk zullen zijn als je daarvan eet. Je ogen zullen open gaan en net als God zul je het onderscheid kennen tussen goed en kwaad.’ – Genesis 3:4-5

Dit was een brutale leugen van de boze tegen Eva, want God had gezegd: ‘Als je daarvan eet, zul je zeker sterven.’ Die leugen was bedoeld om Eva zo ver te krijgen dat zij zou doen wat God verboden had.
Hier gaat het eigenlijk over: het verdraaien van Gods Woord. Dit was de eerste leugen in de geschiedenis van de mens. Deze leugen opende de poort van alle leugens waarmee wij vandaag in deze wereld te maken hebben. Wij hebben allemaal te maken met deze leugenplaag. Je kunt mensen met beslistheid iets horen verklaren wat helemaal niet waar is, door de woorden ‘misschien’ of ‘waarschijnlijk’ te gebruiken. Ik las laatst nog de uitdrukking: ‘Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.’ Met andere woorden: hij zou het wel eens hebben kunnen doen. Het wordt echter wel zó gezegd dat het in de harten van de mensen komt. Wij nemen gauw iets klakkeloos aan wat niet zo hoeft te zijn. Er zijn mensen, zelfs hooggeplaatsten in Kerk en Staat die misschien te prijzen zijn, die zekere dingen kunnen zeggen die absoluut niet waar zijn: leugentjes om bestwil. Hun begrip van de waarheid is zó bedorven dat ze het zelf niet meer in de gaten hebben. Bij sommige kinderen van God is dit ook het geval. Het is een gewoonte geworden, terwijl in een van de Tien Geboden staat: ‘U mag niet liegen.’ Door verkeerde woorden te gebruiken, zetten we anderen op het verkeerde been, precies zoals de boze deed met Eva.

Wat is nu het punt? Het is goed om er vandaag eens bij stil te staan. Wij mogen en kunnen zo niet leven. God is blij met de waarheid. Wij moeten niet met de wereld meedoen. Wij horen altijd de waarheid te spreken en ons te bekeren als dat nodig is. Zeg vandaag nog: ‘God, vergeef mij en help mij oprecht voor U te leven.’

Delen.

Comments are closed.

X