dinsdag, juli 7 EN | BR

‘Vrienden, geloof niet iedere geest, maar ga eerst na of iemand door de Geest van God bezield wordt, want er lopen nogal wat valse profeten op deze wereld rond.’
1 Johannes 4:1

Er is een boze kracht in de wereld die als doel heeft om te vernietigen. Deze geest werkt het liefst in de Kerk of Gemeente en gebruikt het liefst Gods kinderen. Deze geest is ook de oorzaak van de meeste problemen in het huwelijk, in het gezin, op het werk enz. De boze heeft deze geest opdracht gegeven alles stuk te maken in de Kerk, in de gezinnen, in het huwelijk. De Heilige Geest beschrijft deze geest als leugengeest! Leugengeesten roddelen en spreken kwaad, ze kunnen zich heel lang verbergen en zijn moeilijk op te sporen. Het is belangrijk dat wij als kinderen van God leugengeesten ontmaskeren. 1 Petrus 5:8 zegt: ‘On- danks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden.’

Leugengeesten werken meestal door de gedachten van de mens te beïnvloeden met woorden. Die woorden komen bij je binnen en blij- ven hangen in je gedachten. Leugengeesten komen ook binnen door meditatie om je uiteindelijk te manipuleren. In 1 Johannes 4:1 staat: ‘Vrienden, geloof niet iedere geest, maar ga eerst na of iemand door de Geest van God bezield wordt, want er lopen nogal wat valse profeten op deze wereld rond.’

Hoe komt het dat leugengeesten zo succesvol zijn? De mensen horen of lezen graag roddel. Er zijn mensen die zó gecontroleerd worden door leugens, dat ze hun eigen leugens geloven. Het is slecht als iemand een ander vals beschuldigt. Het is slecht om anderen te bekritiseren. Het is juist onze taak om elkaar op te bouwen. Veel leugengeesten zouden al lang ontmaskerd zijn als Gods kinderen de onderscheiding van geesten zouden hebben door de Heilige Geest. Vraag God om u deze gave te geven.

Delen.

Comments are closed.

X