vrijdag, april 23 EN | BR

‘De HERE had Abram de opdracht gegeven: Verlaat uw land en uw familie en ga naar het land dat Ik u zal wijzen.’ Genesis 12:1

Wat een vraag. Wat een opgave geeft God hier aan Abram. God liet Abram niet zien hoe hij aan voedsel en water kon komen voor hemzelf, voor allen die bij hem waren en voor al het vee. God zei hier eigenlijk dat Abram bij de dag moest leven en Hem moest vertrouwen voor iedere dag. ‘Leg je toekomst in Mijn handen. Geef je leven aan Mij over. Als je dit doet en Mij vertrouwt, dan zal Ik voor je zorgen, je beschermen en leiden. Ik zal je brengen op een plaats waarvan je nooit had kunnen dromen.’

De plaats waar God Abram wilde brengen, is dezelfde plaats waar God al Zijn kinderen wil brengen. Het is een plaats van grote zegeningen. Abrams beslissing om God te gehoorzamen, zou zeer grote gevolgen hebben voor hem, zijn vrouw, zijn nageslacht, ja, voor heel de wereld.

De Bijbel zegt in Genesis 15:6: ‘Abram geloofde het woord van de HERE en dat was de reden dat God hem als een rechtvaardig mens beschouwde.’ In Galaten 3:7 zegt Paulus: ‘De echte kinderen van Abraham zijn dus de mensen die, net als hij, op God vertrouwen.’ Met andere woorden: ook wij zullen door God gezegend worden als wij Jezus volkomen durven te vertrouwen voor onze toekomst. Jezus heeft gezegd in Mattheüs 6:28-34 dat wij ons geen zorgen hoeven te maken over ons eten, drinken, en onze kleding. Hij zegt zelfs dat wij niet bezorgd hoeven te zijn voor de dag van morgen.

Wat God voor Abram deed, wil Hij ook doen voor u. Leg uw toekomst, en dat van uw nageslacht, in Zijn handen. U zult zien dat dit veel veiliger is dan uw vertrouwen te stellen op geweldige scholing of carrière. Al die dingen kunnen wegvallen, maar onze God blijft dezelfde goede God.

Delen.

Comments are closed.

X