vrijdag, februari 28 EN | BR

‘Anders zou Satan wel eens voordeel op ons kunnen behalen, wij kennen zijn streken maar al te goed.’ – 2 Korinthiërs 2:11

Er is onder de christenen ongeloo ijk veel onwetendheid als het gaat om de geestelijke strijd in het Lichaam van Christus – de Kerk. Ook vandaag wordt er weinig geleerd over de tactieken van de boze. Geen wonder dat men het niet in de gaten heeft als de boze met zijn listige tactieken toeslaat. Daarom zijn er veel slachtoffers in het Lichaam van Christus. De Bijbel zegt ook dat velen van hun geloof zullen afvallen.

Demonen en engelen bestaan in onze wereld, of je het nu wilt weten of niet. Je kunt ze niet zien, want het zijn geestelijke wezens. Je ziet echter wél hun uitwerking. Efeziërs 6:11-12 zegt: ‘Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.’

Onze vijand is niet de mens, maar de boze. Hoe verleidt hij ons? De boze heeft mensen nodig om doorheen te werken. Demonische machten nemen bezit van mensen, waardoor ze met hen kunnen doen wat ze willen. De boze probeert ons bijvoorbeeld te verleiden door slechte lms. Die lms worden echter door mensen gemaakt. De boze kent de kunst van het misleiden tot in de puntjes. Hij weet alles te verdraaien en geloofwaardig te maken. Waarom heeft de boze zo veel succes, ook bij veel christenen? Het is door de onwetendheid en ongehoorzaamheid. We moeten weten wat er in de Bijbel staat. Jezus kende de Schrift en Hij overwon de boze door het Woord (zie Mattheüs 4:1-11).

Ons strijdveld is niet het alcoholisme of de drugshandel enz. Nee, ons strijdveld ligt in de Kerk, onder broeders en zusters. Als we niet opletten, kan de boze juist daar, waar we denken veilig te zijn, toeslaan. Laten wij bidden voor onderscheiding van geesten. Dan weet je of iets van God komt of niet.

Delen.

Comments are closed.

X