vrijdag, april 23 EN | BR

‘Laat hij die zelf nooit zondigt, de eerste steen maar gooien!’ – Johannes 8:7

Terwijl Hij bezig was de mensen te onderwijzen, kwamen de Bijbelgeleerden en de Farizeeërs bij Hem – en niet zomaar. Ze hadden een vrouw bij zich, die op overspel betrapt was, en ze plaatsten haar in het midden. Ze waren er altijd op uit om Jezus te vangen op Zijn woorden of daden, om Hem aan te klagen. Ze zeiden tegen Hem: ‘Meester, deze vrouw heeft de wet van Mozes overtreden. Ze is op heterdaad betrapt op overspel. Mozes beveelt ons haar te stenigen. Wat is Uw mening?’ Ze probeerden Jezus voor het blok te zetten, maar Hij antwoordde hen niet, bukte neer en schreef met Zijn vinger op de grond.

Dit was een hele moeilijke situatie, want Jezus moest een beslissing nemen waar iedereen bij was. Volgens de Joodse wet stond er maar één straf op. Hij, die altijd predikte over vergeving, over liefde, moest nu zeggen: ‘Stenig haar!’ Als het vonnis niet voltrokken zou worden, dan zouden ze kunnen zeggen: ‘We hebben Hem. Hij is ongehoorzaam aan de wet.’ De Bijbel zegt niet wat Hij schreef, maar het kan heel goed geweest zijn dat Hij daar enkele van hun zonden opschreef. Jezus leert ons hier dat we niet te snel over iemand moeten oordelen, dat we moeten letten op onze woorden en niet snel met de vinger moeten wijzen. Paulus zegt: ‘Wie een ander veroordeelt, veroordeelt daarmee zichzelf. U doet immers dezelfde dingen’ (Romeinen 2:1). Met een paar woorden maakte Jezus een eind aan deze affaire. Hij stond op en zei tegen hen: ‘Laat hij die zelf nooit zondigt, de eerste steen maar gooien.’

Deze geschiedenis heeft te maken met het leren kennen van jezelf. Dit schijnt ongelooflijk moeilijk te zijn. Na wat Jezus had gezegd, dropen ze allen één voor één af. En Jezus stond op en zei tegen haar: ‘Waar is iedereen? Heeft niemand u veroordeeld?’ En zij zei: ‘Nee, Here.’ En Jezus zei: ‘Ik veroordeel u ook niet.’ Jezus veroordeelde deze vrouw niet, maar zei wel: ‘Ga maar en zondig voortaan niet meer.’ Jezus keurt de zonde niet goed, maar Hij is barmhartig en genadig. Laat die geest ook in u zijn!

Delen.

Comments are closed.

X