vrijdag, april 23 EN | BR

‘Here, als wij uw naam gebruiken, doen zelfs de boze geesten wat wij zeggen!’ – Lucas 10:17

Er zijn ontzettend veel mensen die met het kwade te maken hebben, maar die niet geloven in de boze en zijn demonen. De Bijbel zegt heel duidelijk waar het kwaad vandaan komt. Jezus zegt in Johannes 10:10: ‘De dief (de boze) komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.’

In Lucas 10:17-19 lezen we: ‘Na verloop van tijd kwamen de zeventig leerlingen weer bij Hem terug. Here, zeiden zij opgetogen, als wij uw naam gebruiken, doen zelfs de boze geesten wat wij zeggen! Hij antwoordde: Ik zag Satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen.’ Jezus zegt hier dat Hij Lucifer als een bliksemflits uit de hemel zag vallen. Lucifer is satan en satan betekent: tegenstander.

Jezus zegt ook dat de boze een koninkrijk heeft (lees Mattheüs 12:26) en wij noemen dat het rijk van de duisternis. Vanuit dit rijk strijdt de boze tegen de Almachtige. Lucifer, die eerst een machtige en prachtige aartsengel was die voor de troon van God stond, werd hoogmoedig – er werd kwaad in hem aangetroffen – en wilde aan God gelijk zijn. Hij pleegde een coup, maar werd door God met een derde deel van de engelen, die Lucifers kant hadden gekozen, uit de hemel gegooid. Deze engelen werden zijn boze machten. Wij zijn door de zonde blootgesteld aan de aanvallen van die boze machten. Als we Gods wetten overtreden, komen we onder de last van de boze. Als wij dingen doen die God verboden heeft – denk bijvoorbeeld aan occulte zaken – dan geven we de boze toestemming om ons leven te beheersen. Jezus is echter gekomen om de macht van de boze te verbreken. Hij heeft de kop van de boze verbrijzeld door Zijn dood en opstanding. Wij hoeven alleen tot God te gaan in de naam van Jezus. De boze zal dan moeten vluchten in Jezus’ naam.

Delen.

Comments are closed.

X