maandag, april 19 EN | BR

‘Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en Mij volgen.’ – Mattheüs 16:24

Jezus zegt hier dat wij Hem niet alleen moeten volgen, maar ook ons kruis moeten dragen. Maar de Bijbel laat ons ook weten dat wij ons kruis niet alleen kunnen dragen. Jezus had net een ontzettend zware strijd geleverd tegen de machten van de boze, zodat Zijn zweet als bloed werd.

Daarna werd Hij gevangengenomen, veroordeeld, geslagen, bespuugd en gegeseld, waardoor Hij veel bloed verloor. Ook werd er een kroon met doornen op Zijn hoofd gezet. Hij kon niet meer en bezweek. Toch moet Hij het grootste gedeelte Zelf het kruis gedragen hebben, want Johannes 19:17 zegt: ‘Jezus droeg Zelf zijn kruis.’ Als Jezus ons vraagt ons kruis op ons te nemen, vraagt Hij dan iets onmogelijks?

De Here Jezus kent onze pijn, onze hulpeloosheid, onze wanhoop wanneer we ons kruis dragen, want Hij heeft het Zelf gedragen. Hebreeën 4:15 zegt dat Hij met ons meevoelt. Waarom vraagt Jezus dan toch aan ons een kruis op ons te nemen waarvan Hij weet dat we deze last niet kunnen dragen? Als je deze waarheid gaat zien, als je dit gaat begrijpen, zal het je vrijmaken van al je ellende, pijn en onmacht. Het grote probleem is namelijk dat veel christenen blijven volharden in hun poging om zelf, in eigen kracht, dat kruis te dragen.

Lieve mensen, God twijfelt niet aan uw oprechtheid, maar sommige mensen moeten stoppen met zichzelf te veroordelen dat ze niet goed genoeg zijn. God weet dat u uw kruis wilt dragen, maar Hij weet ook dat u het zonder Hem niet kunt doen. God zegt ook tegen u: ‘Niet door kracht of door geweld, maar alleen door mijn Geest’ (Zacharia 4:6). ‘Kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid’ (2 Korinthiërs 12:9). De kracht van de Heilige Geest is uw enige hoop om tot uw einddoel te komen. Om tot het punt te komen dat u zegt: ‘Here, help mij. Ik kan het niet. Ik sterf.’ Dan bereik je eindelijk wat God in je leven wil bereiken, namelijk dat je ‘eigen ik’ wordt gekruisigd.

Delen.

Comments are closed.

X