vrijdag, april 23 EN | BR

‘Ik zal hun overtredingen vergeven en niet meer aan hun zonden denken.’ Hebreeën 8:12

Vaak hoor je dat ‘vergeten’ een zwakte is. Deze zwakheid moet worden bestreden met allerlei pillen en medicijnen. De Bijbel spreekt dat echter tegen in onze tekst. U zegt misschien: ‘God kan onmogelijk vergeten.’ Het is echter het toppunt van almacht dat de levende God álles weet en álles kent, maar … onze zonden vergeet!

God zegt: ‘Ik zal niet meer aan hun zonden denken.’ Als wij echt spijt hebben van alle zonden, fouten en ongerechtigheden en met een oprecht hart naar God gaan en Hem om vergeving vragen, dan wist Hij niet alleen onze zonden uit Zijn boeken, maar ook uit Zijn geheugen. Hij denkt er niet meer aan. Dat betekent: Hij vergeet ze! Ook wij moeten in ons leven dingen vergeten. Wat voor slechts we ook in ons leven hebben gedaan, als God ze vergeet, zouden wij ze zeker moeten vergeten. De mens zegt echter vaak: ‘Ja, ik wil hem of haar wel vergeven, maar vergeten doe ik nooit.’ Het is een geweldige eigenschap van God dat Hij dat wél kan en doet. Vergeten zal u goed doen. U zult blijer en gelukkiger worden en vrede vinden in uw hart.

U moet in de eerste plaats uw eigen zonden vergeten, nadat u God om vergeving hebt gevraagd. In de tweede plaats moet u die ander die u onrecht heeft aangedaan vergeven en daarna het kwaad vergeten. Er zijn altijd mensen die oude koeien uit de sloot blijven halen! Als u zo iemand bent, zal het u geen goed doen. Het doet uw familie, uw huwelijk, uw werkomgeving, en ook uw gemeente of kerk géén goed.

Ga vandaag doen wat God doet! Ga vergeten! Ga de kunst van vergeten toepassen en zeg wat God zegt: ‘Ik zal niet meer aan hun zonden denken.’ Word een gelukkig mens door te vergeven en te vergeten. Laat die zware last los en deze zal ú loslaten. Zeg met Paulus: ‘Eén ding weet ik zeker – en daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt – ik snel recht op mijn doel af’ (Filippenzen 3:14).

Delen.

Comments are closed.

X