zaterdag, januari 16 EN | BR

Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. – Jesaja 9:5

In het boek Jesaja lezen wij hoe de komst van Jezus voorspeld werd en hoe Hij genoemd werd. Zijn naam is Vredevorst, ofwel Koning van de vrede. Als Jezus in ons hart komt, dan is er geen plaats meer voor angst of vrees. Hij is immers de Vredevorst. Hij heeft de machten die onze vrede willen verstoren, volkomen overwonnen op Golgotha’s kruis.

Stap van de troon af

Het is erg belangrijk dat wij zelf van onze troon afstappen en Jezus niet alleen als Redder aannemen, maar Hem als Meester en Heer ons hele leven laten besturen. Wie Hem als Koning aanneemt, zal echte blijdschap en vrede ervaren, want Hij heeft alles in deze wereld in Zijn handen.

Er kwam een tijd dat Israël een koning wilde hebben die ze konden zien, maar de profeet Samuël wist dat dit verkeerd was en zei: ‘God is toch jullie koning?’ De Here gaf hen wat ze wensten en ze kregen een koning, Saul, die het volk naar een geestelijke afgrond leidde door zijn geest van ongehoorzaamheid aan de allerhoogste God. Toen gaf God hen een koning naar Zijn hart, David. Hij leidde de mensen op Gods wegen. Hoeveel te meer zal Koning Jezus ons leiden op de weg naar gehoorzaamheid, als wij ons aan Hem willen onderwerpen en willen doen wat Hij ons zegt.

Hebt u Hem ervaren als Wonderlijk? Hoe vaak heeft de Here tot mij gezegd als ik er door omstandigheden niet uit kon komen: ‘David, is voor Mij iets te wonderlijk?’ Dan moest ik wel antwoorden: ‘Nee, Here, want U bent almachtig. Ik geloof dat bij U alles mogelijk is.’ Dan vervulde Hij mij met een diepe vrede en maakte Hij een weg waar geen weg was. Ik heb de Heer ook vaak als mijn Raadgever mogen ervaren. Het is de Heilige Geest die we nodig hebben, ook in de opvoeding van onze kinderen. De Here is ook mijn Vader. Als Vader zorgt Hij voor mij en voor mijn gezin en voor al Gods kinderen.

Delen.

Comments are closed.

X