zondag, januari 17 EN | BR

God regeert vanaf zijn heilige troon over alle volken op aarde. – Psalm 47:9

De Bijbel zegt dat Jezus in ons en over de hele aarde regeert, over alle natiën van de wereld. Alles is aan Hem onderworpen. Omdat Jezus Zich naar de wil van Zijn Vader vernederd heeft, heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven. Soms lijkt het leven zo moeilijk als alles de hele dag tegenzit … Het lijkt soms wel alsof de boze regeert, alsof hij het voor het zeggen heeft. Het lijkt soms alsof alle deuren sluiten. De hemel lijkt wel van koper, en toch … wij móéten geloven en belijden: Jezus regeert op Zijn eeuwige troon; Jezus is Heer!

Niet zonder dat God het wil

Al zit het allemaal tegen, zeg tóch: Jezus regeert! Het is niet het kabinet dat regeert … of denkt u dat misschien? Het is Jezus die regeert! God, en God alleen, regeert! Er gebeurt niets zonder dat God het wil; als God het niet wil, dan gebeurt het niet. Alles wat er in uw leven gebeurt, vindt plaats onder de toelating van God. Wij weten soms niet waarom ons bepaalde dingen overkomen, maar God weet het.

Mensen denken iets tot stand te hebben gebracht; de grote leiders van de wereld dachten dat zij ‘de muur van Berlijn’ omvergehaald hadden. Er zijn andere grote gebeurtenissen waarvan de leiders zeggen: ‘Dat hebben wij gedaan.’ Maar God verhoogt en vernedert. Hij zet af wie Hij wil! Hij stelt koningen en presidenten aan.

U kunt vragen waarom er iets gebeurt, maar u kunt het ook overgeven in de handen van God. Lees eens Jesaja 40:12-14: ’Wie hield de oceanen in zijn hand en grensde de hemel af tussen duim en pink? Wie kent het gewicht van de aarde en weegt de heuvels en de bergen? Wie adviseert de Geest van de HERE, leert Hem iets of geeft Hem raad? Heeft Hij ooit iemands raad nodig gehad? Moet Hem worden gezegd wat goed of beter is?’

Delen.

Comments are closed.

X