woensdag, juni 3 EN | BR

‘Het is toch waar! De Here is weer levend geworden! Simon heeft Hem gezien!’ – Lucas 24:34

Jezus Christus is echt dood geweest en in een graf gelegd. Sommige theologen, wetenschappers, zelfs christenen, geloven dat Jezus niet echt gestorven is. Maar ik wil u verzekeren dat Hij echt gestorven is. Men hoefde Zijn benen niet meer te breken, omdat men zag dat Hij dood was. Hij is niet alleen in het graf gelegd, maar … Hij is ook opgestaan uit de dood. Toen Johannes Hem zo veel jaren nΓ‘ Zijn dood en opstanding zag, viel hij als dood voor Hem neer, en zegt in Openbaring 1:17-18: ‘Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de Levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef Ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen.’ Dat betekent dat Jezus de macht heeft over leven, dood en het dodenrijk!

Jezus maakt de mens vrij! Hij maakt de mens vrij van zonde. Zonde is een verschrikkelijk iets en het is een zware last waar men onder gebukt gaat. Jezus heeft deze zware last van onze schouders genomen, zodat u
en ik echt vrij kunnen zijn! Jezus maakt je vrij van de hel! Ook de hel is een verschrikkelijk iets. Het is een vreselijke plaats waar je voor eeuwig van God gescheiden bent. Jezus heeft ons bevrijd van de macht van de
hel! Jezus maakt ons vrij van de macht van de boze! Als je om je heen kijkt, dan zie je het werk van de boze. Mensen die zich door de geesten van de afgrond laten gebruiken om dood en verderf te zaaien.

Wanneer de Zoon je echter heeft vrijgemaakt, ben je echt vrij! Daarom zijn degenen die vrij zijn gemaakt van de macht van de zonde, van de hel, van de dood, van de boze, de echte levenden. Zij zijn degenen die God loven en prijzen met een dankbaar hart. Zij zijn de echt blije mensen. Zij hebben rust en vrede in hun hart. Jezus is niet dood; Hij leeft!

Delen.

Comments are closed.

X